Tantrické milování


Žena zažívá orgasmus celým tělem, žena je schopna vydržet a prožívat orgasmus nekonečnou dobu. Je mýtus, že tohoto prožívání není muž schopen.


Cesta údolím a tantrické milování.
Tantrické milování je zjemnění sexuální prožívání, tantrické milování v prvé fázi rozvíjí hlavně muže. Dalo by se říci, že nejprve se muži učí, jak se milovat ženským způsobem, víceméně jako žena. Žena totiž daleko přirozeněji prožívá milování celým tělem, žena je od přírody schopnější otevřít se sexuální energii a nechat ji proudit do celého těla. Žena zažívá orgasmus celým tělem, žena je schopna vydržet a prožívat orgasmus nekonečnou dobu. Je mýtus, že tohoto prožívání není muž schopen.

Tantrické milování právě v prvé části k takovým prožitkům vede, muž se postupně učí, jak prožívat milování celým tělem, jak se propadnout do orgasmu, jak vlastně prožívat orgasmus jako žena. Tantrické milování v prvé fázi vede ke zšenštění muže. Muži nejprve vnímají ženu, jsou jí vzrušování, ale v okamžiku spojení, když se penis ponoří do vagíny, tak se často jejich vědomí zůžuje na malou pohlavní oblast, rozkoš a energie se nachází pouze v malé pánevní oblasti okolo penisu a vyvrcholení je vlastně ubohé uvolnění energie jedním směrem. Jeho spojení se ženou poté opadá, ztrácí se touha a muž se odvrací. U tantrika je tomu naopak, tantrické milování je jiným prožitkem.


Tantrik se nesoustředí pouze na vagínu, nevnímá ženu pouze tímto místem, extáze a energie se postupně rozšiřuje do celého těla, z pohlavní oblasti zaplavuje pomalu a postupně celé tělo, až orgasmus proniká celou bytostí a není rozdílu mezi penisem a celým tělem. Extáze a uvědomění orgasmu se zvnitřnuje, rezonuje v celém těle a v obou milencích, postupně se rozšiřuje mimo jejich těla, do prostoru.


Při tantrickém milování se milenci skrze veliké množství energie, které v nich vibruje, spojují s přírodou, se všemi lidmi, s vesmírem. Je to velice reálný a osvobozující pocit.


www.pranama.blog.cz/