Milostná trojka I.


Bud můžeme vyzkoušet toto milování jako experiment bez větší tendence k přerodu osobnosti, jako hračku v sexu, oprostit se od žárlivosti a pouze se ponořit do milostné hrátky, která je smyslná, kreativní a vzrušující.


K milování ve třech by se nemělo přistupovat bez patřičné rozvahy. Je to možné, pokud jsou všichni účastníci patřičně citově zralí. Totiž sdílet partnera s někým jiným je výrazem největší štědrosti. Toto milování má velikou moc dovést všechny k tantrickému osvobození, ale jestliže je použita neuváženě, může se stát i nebezpečnou.

Důležité je, aby se partneři na sebe navzájem naladili, sdíleli spolu i jiné životní činnosti a použili sílu tantrického spojení i v běžném každodenním životě.

V tomto způsobu milování hrozí vznik osobních konfliktů. Je to v tom případě, jestliže je některý z účastníků citově nevyrovnaný, příliš sobecký, a nebo není obeznámen se sexuální nadsmyslovostí a duchovní cestou tantry.

Buď můžeme vyzkoušet toto milování jako experiment bez větší tendence k přerodu osobnosti, jako hračku v sexu, oprostit se od žárlivosti a pouze se ponořit do milostné hrátky, která je smyslná, kreativní a vzrušující.

Nebo můžeme tantrické spojení povznést o úroveň výše, kdy tantrická trojice nebo společenství se v běžném životě podporují a skrze tajná spojení mezi nimi vzniká intimní kontakt a velké sblížení.

Znovu ale opakuji, že je toto možné u tantrických adeptů, kteří jsou citově zralí a mají velkou meditační zkušenost a víceméně sami za sebe jsou osobnostmi.

Proto například u nás doporučuji, aby adepti prošli nejdříve individuální Reiki meditační školou a během jednoho roku si sami sobě dobře porozuměli a posílili své meditační schopnosti.