Tantrické ošetřování


Nepředstavujte si, že tantrické ošetření je spojené nebo má něco společného s prostitucí.


Tantrické ošetření pracuje sice se sexuální energií, ale jiným způsobem, než jsme zvyklí u například u běžného milování nebo dokonce u prostituce.
Tantrické ošetření pracuje se sexuální energií a používá ji k léčení a harmonizaci různých nemocí a disfunkcí těla. Nemusíme se sice orientovat přímo na nemoc nebo nějakou bolest, ale pokud je přítomna, tak lze potom tuto energie a ošetření zaměřit na odstranění nemoci.
Potom lze také toto ošetření použít na posílení imunity, k harmonizaci těla a samozřejmě nechci zastírat i to,že může být velice příjemné. Ošetření většinou provádí zkušený terapeut, tantrik, který se sám věnuje tantře, meditacím a tantrickým technikám.
Toto ošetření lze schematicky rozdělit podle jednotlivých čaker, ale není to směrodatné. Terapeut většinou sám rozhodne, který postup je vhodný.
Ošetření páté čakry souvisí s kreativitou, ošetření třetí čakry s mocí a odevzdáním. Například cvičení Mohendžodáro rozvádí ženskou sexuální energií do celého těla. Je to sestava cviků, které harmonizují a posilují.


www.pranama.blog.cz/