Proč se vůbec zabývat tantrou pro ženy?


Máme v životě velmi málo příležitostí trávit čas ve skupině, kde by byly zastoupeny všechny věkové kategorie žen.
Většinou se v mládí pohybujeme ve společnosti svých vrstevnic, jediný hlubší kontakt máme s maminkou a babičkou.


Jaký má význam skupina žen, která tráví určitý čas v pospolitosti?

Máme v životě velmi málo příležitostí trávit čas ve skupině, kde by byly zastoupeny všechny věkové kategorie žen.

Většinou se v mládí pohybujeme ve společnosti svých vrstevnic, jediný hlubší kontakt máme s maminkou a babičkou.

To znamená, že mnoho životních vzorců, stereotypů, názorů na život, i to jak životem žít, přebíráme z jediného úzkého zdroje, z úzké rodiny.
Neexistuje žádný zdravý, jediný způsob prožívání života a pijeme-li pouze z jednoho pramene, potom se nesmíme divit častokrát své omezenosti, svým nezvyklým reakcím, smutku…

Právě v mnohosti životních vzorů, v mnohosti životních příběhů, které společně prožíváme, tak v této mnohosti se nachází uzdravení. V dobách, kdy ženy žily ve vesnici velmi intenzivně společně, kdy se prolínaly čtyři generace žen: dětátko, dívenka, matka, stařena, tak právě v mnohosti a v různosti životů se nacházel zárodek, ze kterého mohla krystalizovat životní moudrost.

Životní moudrost jako květinka, která byla zalévána mnoha vodami.

Mužský svět má jasnou převahu. Nesmíme se divit tomu, že se žena tolik ztrácí. Že ztrácí svou roli matky, otevřené náruče, ochranitelky rodu, šamanky, léčitelky. Nesmíme být na sebe přísné a příliš se posuzovat, neboť nadvláda mužského jangu je tak očividná, že žena podléhá tomuto rytmu.

Právě díky meditacím je tantrické setkání žen posazeno na jinou úroveň než běžné setkávání. Meditace stírá první vrstvu osobnosti, která často stojí překážkou opravdového sblížení.


www.pranama.blog.cz/