Umění improvizace


Seminář na umění uvolněné kreativní mysli. Smyslem tohoto programu je otevřít své vlastní tvořivé a sebeléčebné schopnosti.


Nalézání sebe sama, své životní síly, smyslu své existence, lásky a radosti pomocí sdílení v hudbě, výtvarném umění, divadle a psychodramatu, v literatuře, v tanci.
V rámci kurzu můžete zažít některý z těchto prožitkových seminářů nebo jejich kombinace:
a) muzikoterapie, tanec, hudba, pohybové umění
b) osobní dovednosti, komunikace, divadlo, psychodrama
c) artterapie, akční kreativita, výtvarné umění, literatura, poezie

Tento seminář bývá součástí Tantrického festivalu.