Prožívání milostného aktu


Lidé si neuvědomují své bytostné potřeby, a proto je nahrazují potřebami neautentickými. V milostném aktu lidé podvědomě spěchají, snaží se co nejdříve uvolnit nahromaděnou energii. Snaží se vyčerpat. Ale takový druh uvolnění je dočasný a vede ke slabosti.


Naše podivná sexualita je dána tím, že společnost sex potlačovala a potlačuje. Výsledek je v podstatě sexuální úchylka. Tou úchylkou je, že příliš na sex myslíme, příliš se jím zabýváme. Pokud se tak děje, tak je jasné, že někde musí být problém. Neboť bychom se zbytečně nezabývali věcí, která jde hladce.
Dříve lidé prožívali sex svojí podstatou. Nyní je sex spojen s přemýšlením. Přemýšlení je vždycky náhradní program. Zvláště, když se jedná o prožitky a city.
Do milování a sexuálního spojení se promítá základní lidský problém a tím je, že člověk neumí setrvat v prožitkovém stavu. Že se nikdy neučil prožívat. Neměl se to také kde naučit, neboť celá společnost je postavena na myšlení, analýze, na intelektuálních dovednostech, na informacích, které zasycují naší mysl.
Proto součástí tantry je vyrovnávání mysli a těla, proto součástí tantry je objevování svého těla, proto součástí tantry je výuka prožívání. Pod výukou si představme to, že každý účastník bude mít možnost objevovat své prožívání.
Objevovat hloubku i intenzitu, dynamickou i klidnou extázi. K tomu účelu se používá mnoho meditačních technik, párových seancí a prožitkových programů.