Předehra


Když budeme mluvit o tantrické předehře, tak musíme stanovit, co to vlastně je. Jaká hra před hrou, jaká předehra. Abychom mohli hovořit o předehře, musíme vědět, co má následovat.


Hlavní hrou, o kterou se tu jedná, je hluboké sexuální spojení. Toto hluboké sexuální spojení může být bez pohlavního styku, nicméně pohlavní styk nemá cenu potlačovat. Tělesný styk a tělesnost je důležitá součást tantrického setkání.
Podstatou tantrických předeher je vzájemné přibližování. Je to vlna od jemněhmotného přibližování k tělesnému přiblížení. Tělesné přiblížení opět spustí jemněhmotnou úroveň.
Tantrické setkání je vlna.
Předehrou je vědomí o druhém člověku. Uvědomujeme si, že ten druhý existuje a dáváme mu pozornost. Zároveň dáváme najevo, že my existujeme. První předehrou je uvědomění si existence sebe ve vztahu k druhému.
Předehrou mohou být naše představy. Tyto představy nemusí být prvoplánově sexuální nebo erotické. Důležitým znakem či důkazem, že dochází k možnému spojování, jsou zvýšené projevy představ nebo snů jako takových.
Tantrikové uznávají umění. Je známý fakt, že umělecké aktivity mají sexuální náboj a také umělecké aktivity jsou možným projevem předeher. Společný zážitek při filmu nebo divadle, v čajovně nebo při dobrém jídle, na koncertě nebo na vycházce umožňuje jemněhmotné prolínání. To prolínání se stane právě společným zážitkem, kdy dva nebo více lidí jsou svědky téhož prožitku a nechají jej na sebe působit.
Ještě ke kvalitnějšímu spojování a prolínání dochází, když se zúčastnění podílejí na činnosti aktivně a kreativně. Na našich seminářích bylo mnohokrát ukázáno jaký vliv má společný tanec nebo společné malování, zpívání. Jakákoliv společná práce, jakákoliv společná aktivita vytváří prostor pro přibližování. Důležité je pochopit to, že když dva lidé nemohou se přiblížit přímo, je důležitá přítomnost pomocného prožitkového jevu.
Pomocný prožitkový jev
Zcela nevhodnou přibližovací aktivitou je diskutování, debatování, vyměňování si názorů, bojování o svoji pravdu a podobně. Místo toho je důležitý čas pro vzájemné naslouchání a sdílení.
Sbližovacím symbolem takového přibližování může být dárek nebo poetický verš. Je dobré zvolit druh sbližovacího symbolu, neboť každý symbol má svoji vibraci. Měl by to být symbol, který povzbuzuje energii, je-li to něco barevného, mělo by to mít teplé barvy, je-li to něco praktického, mělo by to mít prožitkovou podstatu.
Sbližovací symbol
Dobrými sbližovacími symboly jsou takové věci, které probouzejí smysly. Věci, které mají vůni, chuť, zvláštní hmatové podněty, hudba či vibrace. Lehce omamné nápoje nebo exotické jídlo je dobrým sbližovacím symbolem.
Na tantrických seminářích na umění předeher klademe veliký důraz. Kdo umí vznítit oheň v předehře, hlavní hra ho nemine. Podstatou všech možných seancí v Bílé tantře jsou léčebné techniky, meditace, prožitkové programy, které plní roli předeher. Na hluboké tantrické spojení dvou lidí nelze jít přímo. Vždy je přítomna předehra a ta má charakter třeba společenského programu.
Vynikající předehrou jsou společné meditace. Oblíbená je společná Nadabrahma, Kundalini meditace, Chakra sounds, Chakra breathing, Gourishankar. Vynikající předehrou jsou léčebné Reiki techniky jako je Harmonizace čaker, Solárium, společné zasvěcování. Vynikající předehrou jsou tantrické dechové techniky.
Jednou z nejkvalitnějších předeher je společná masáž.
Důležité je vědomí, že nedochází k přímému směrovanému sexuálnímu kontaktu.
Můžeme se uklidnit a utišit, protože probíhá léčebná seance nebo meditace. Zbavujeme se přirozené rezistence tím, že předehra má jiné téma. Přitom víme, že každá z jmenovaných aktivit je ve své podstatě sexuální, ale naše vědomí může být hravé a můžeme se cítit bezpečně. Výhodou je také to, že můžeme počkat až předehra skončí a pro tuto chvíli je možné sbližování ukončit nebo pozastavit. Nikdo se necítí nepřijatý, protože předehra měla zdánlivě jiné téma.
Předehra umožňuje spontánní ukončení, ale i spontánní vývoj.
Smysl předehry je vyvolání intimního vztahu, otevření se druhému vyvolá jemný proud mezi lidmi, umožní to energeticky jemný kontakt. Žena si vědomě či podvědomě uvědomuje mužskou sílu ukrytou v mužském těle. Její rati - vášeň se aktivizuje, u muže se probouzí vírja - mužnost.
Jedině energie sexu může rozkvést v lásku. Pokud budeme bojovat proti sexuálnímu pudu, bojujeme proti člověku. Rozkvetlý květ je výrazem vášně, rozkvetlý květ je sexuální akt a lidé by měli být jako rozkvetlý květ.