Afirmace Mohendžodáro k rozvoji vnitřní ženy - tantra


Tantrická jóga pro ženy, Mohendžodáro se skládá z devíti základních pozic. Dnešní článek vám představí nejprve obsah jednotlivých ásán, dále pak vnitřní aspekty a afirmace spojené s tantrickou jógou. Zkuste si je pozorně pročíst a nalézt pro sebe jejich vnitřní obsah. Dnes se budeme zabývat pouze pozitivním aspektem. Mohendžodáro je vnitřně složitější, obsahuje také opozitní ženské aspekty a dále také aspekty vnitřního muže.


Tantrická jóga pro ženy a 9 základních pozic Mohendžodára:

1) PŘÍBĚH ŽENSTVÍ otevírám se svému tělu, základní hodnotě, ženství, Mohendžodáru
2) VNITŘNÍ ZRAK.otevírám se svému vědomí
3) POHLED DO VESMÍRU .otevírám se svým emocím
4) ŠTAVNATÁ JÓNI otevírám se své sexualitě
5) TAJEMSTVÍ ŽIVOTA .otevírám se zrození nového života a to jak svého vlastního dítěte, tak i dítěte duchovního
6) ODEVZDÁNÍ otevírám se svému domovu, hnízdu, teplu domova
7) DÁVÁNÍ MLÉKA otevírám se živení svých dětí, svého díla
8) SPIRÁLA ŽIVOTA otevírám se dávání i jiným, soucitu
9) BOHYNĚ MATKA?otevírám se nejvyšší hodnotě přesahující mou osobnost a můj životTantra a meditace

Tyto pozice rozvíjejí nejhlubší kvalitu ženy, její základní energii. Jsou to největší ženské hodnoty a klenoty. Medituj nad významem jednotlivých pozic. Některé hodnoty jsou hluboko potlačeny, jakoby už ani v dnešní ženě neexistovaly. Až to budeš cítit, najdi si čas na meditaci. Zaujmi základní ásanu, dýchej a medituj o základním aspektu. Vizualizuj a přivolávej si jeho hodnotu. Najdi si afirmaci, několik afirmací, které s tebou budou nejvíce souznít. Otevři se základnímu aspektu.

Ásany se otevírají ve spirále. Jdou jedna za druhou. Pokud je předchozí ásana oslabená, oslabuje i následující. Pokud např. nemám domov, nemohu jej živit. Mateřský okruh jsou první čtyři ásany. Znamenají můj osobní život. Jenom má osoba. Musím přijmout své tělo, své vědomí, své emoce a svou sexualitu. Tajemství života je pátá ásana. Je to přechodová ásana. Znamená, že přecházím z individuálního života ke sdílení svého života. Stávám se matkou a to jak tělesně, tak i duchovně. To znamená sdílím svůj život. Se svým dítětem a se svým dílem. Přichází velký kosmický okruh, nebeský okruh. Šestá, sedmá, osmá a devátá ásana podporují hlubší rozvoj a sdílení světa.

Potom se celý cyklus vrací znovu k první ásaně. Ale ve spirále, to znamená vždy o úroveň výš. Je to jako v životě. Poznání mne někam posune, já se vracím zpátky, ale již celou věc vnímám jinak. Vždy je potřeba léčit základní hodnoty. Vždy když je některá hodnota oslabená, oslabuje okamžitě celý cyklus i hodnotu následující.DEVĚT ZÁKLADNÍCH ASPEKTŮ, DEVĚT KRÁS VNITŘNÍ ŽENY

K pozicím se vztahují také vnitřní aspekty, rozuměj vnitřní obsah.

Najděte si svou vlastní afirmaci, kterou k sobě budete volat zpět své klenoty, své ženské zbraně, svůj poklad. Tyto vlastnosti jsou nám z hloubi duše vlastní, jenom jsme je někde v životě poztrácely. Nebo je někdo pošlapal, nebo nevykvetly. Dejte jim zpět své místo v zahradě vaší duše. Pečujte o ně jako o nejkrásnější květinky. Dejte jim mnoho lásky a sluníčka. Potřebují to. A uvidíte jak potom budete vaše zahrada ženství krásná, plná a bohatá. Devět květů tvoří tajemství krásného a láskyplného života.

Zaujměte základní ásanu. Najděte její nejpřirozenější polohu, ať je vám příjemně. Uvolněte si dech a vstupte do meditace. Přivolejte a meditujte o aspektu. Mějte co nejvroucnější přání. Nechejte na sebe meditaci působit dvacetjedna dní. Možná, že ze začátku bude s Vámi hodně pracovat. Objeví se emoce, rezistence, vzpomínky. Možná objevíte okamžik, kdy jste této hodnotě přestali věřit, kdy vás opustila. Potom se může objevit klid, odevzdání. Potom pláč a lítost. Potom nezájem a apatie. Nechejte celý proces na sebe působit a nemějte žádná očekávání. Žádná emoce není dobrá a ani špatná. I stav bez emocí. Jenom se vždy co nejvroucněji vracejte k HODNOTĚ. Najděte si svou vlastní afirmaci, nebo více afirmací. Buďte sami aktivní a kreativní. Najděte a pěstujte po dobu dvacetijedna dní každý aspekt.

Zde dole na stránce naleznete příslušné afirmace. Nechejte se inspirovat a nalezněte své vlastní afirmace. Zapisujte si je do deníku. Uvidíte jak se budou měnit během vašeho vývoje. Je krásné nalézt deset let starý nápis a pozorovat, jak se člověk za ta léta vyvinul?AFIRMACE K ASPEKTŮM

1) KRÁSA otevírám se kráse, chci žít pro krásu, jsem krásná žena, mé tělo i má duše jsou krásné??
2) KNĚŽKA jsem vědomá žena, vstupuji na stezku meditace, otevírám se vyššímu vědomí, můj život se rozšiřuje??
3) HEREČKA jsem v souladu se svými emocemi, respektuji se, jsem emocionální, dovoluji svým citům, dovoluji se projevit, nic nezůstává skryto??
4) MILENKA otevírám se plně své sexualitě, své smyslnosti a vášni. Dovoluji si být smyslná, vášnivá, dovoluji si být senzuální. Má sexualita je můj dar??
5) MATKA otevírám se sdílení, otevírám se rození, chci sdílet svůj život, jsem připravená sdílet, dávat, přijímat podle vyšších zákonů. Volám své duchovní děti, své duchovní dílo a své poslání??
6) HOSPODYNĚ otevírám se teplu domova, strážkyni ohně, teplo krbu, buduji a posiluji své hnízdo, svůj domov a své zázemí??
7) ŽIVITELKA živím ze své podstaty to, co miluji. Dávám ze sebe, stejně tak, jako když dávám mléko. Otevírám se živení, chci živit, dávat, vyživovat??
8) LÉČITELKA otevírám se soucitu, vyšší formě sdílení. Překračuji sebe sama, léčím potřebné, má osobnost je tak silná, že léčení mne posiluje, otevírám se soucitu??
9) RÁDKYNĚ má nezištná pomoc, rada pomáhá a léčí, jsem světelná bytost, cítím, dávám, sdílím svou moudrost, sdílím své vědomí a svůj život, jsem otevřená, spojená s vesmírem??POZNÁMKA, VNITŘNÍ ZRAK, ŽENA KNĚŽKA, ROZVOJ VĚDOMÍ

Je zajímavé, že vědomí je již na druhém místě ve vývoji energie ženy. Je to dáno tím, že staré národy kladly na rozvoj vědomí velký význam. Vždy existovaly rituály, které již v období sexuálního zrání bytosti zasvěcovaly na stezku meditace.

Jedná se o přechodový rituál. Známe je velmi dobře z tantrické společnosti, nebo i z indiánské kultury, např. Cherokee. Tyto rituály pracují s probouzející se sexuální energii a otevírají cestu do všech čaker. Na počátku sexuálního zrání je tato energie nejsilnější a mladý člověk má možnost uvolnit svou sexuální energii i do vyšších center.

Je to velmi obohacující a osvobuzující zkušenost. Sexuální energie nezůstane uvězněna jenom v nižších centrech, naopak je využita pro rozvoj meditace, vědomí a soucitu. Jenom naše společnost bohužel tuto hodnotu rozvoje vědomí a meditace neuznává. Jsme uchyceni do svého mozku a přemýšlení.

Malé děti od šesti až do dvacetipěti let studují, celá pozornost je obrácena k mozkové činnosti. Není potom divu, že jsme po zbytek života uvězněni v hlavě a těžko hledáme cestu zpět. Ke svému srdci, ke svým emocím, ke své sexualitě, ale hlavně také ke svému vědomí, to znamená láskyplnému bytí mimo čas a prostor.

Je to naše přirozená vlastnost!! Jenom jí nebyl dán dostatečný prostor v době zrání. Teď jí pro sebe objevujeme a kultivujeme. Jedná se o přirozenou součást lidské bytosti. Bez ní žijeme chudý a prázdný život. Program dnešní společnsoti je tak silný, že někteří lidé nikdy v životě neprozřou.

Je to dáno silným naprogramováním společnosti. Tento jev podporovaly v minulosti hlavně např. církve a dogmatická moc. Naprogramovaný, nevědomý člověk se stává jednoduchým nástrojem manipulace.

Jak říká Dalajláma : můžete mi vzít všechno, mou vlast, mé peníze, mou rodinu i můj život. Mé vědomí a mou duši mi však vzít nemůžete, ta zůstane navždy svobodná?? Ať i vaše duše se osvobodí, je to nádherné žít ve vědomí a svobodě.Mohendžodáro, tantrická jóga pro ženy.

Jsou to asány a Osho meditace

Asána je viditelný projev, meditace je neviditelný projev
Asána je vnější způsob, meditace je vnitřní způsob
Asána je tělo člověka, meditace je duše člověka
Asána je povrch, meditace je hloubka
Asána je světlo, meditace je tma
Asána je muž, meditace je žena

Jenom meditovat znamená podporovat duši na úkor těla
Jenom cvičit je podporovat tělo na úkor duše
Když ve cvičení medituji, tak přináším duši do těla
Když v meditaci cvičím, přináším tělo k duši

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz