Tantra a Mohenžodáro ako cesta k sebe samej , Gyan Suranga


My, ženy, v sebe skrývame veľký potenciál, ktorý v našom vnútri čaká pokým ho prebudíme. V dnešnej dobe viac ako inokedy, máme možnosť a priestor ísť cestou, ktorú si zvolíme my samé. Cestou, ktorá bude ženská, smerovaná do vnútra.

Autorka Gyan Suranga je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a síla ženy

Žena vytváří vesmír,
je tělem tohto vesmíru.
Žena je oporou tří světú,
je podstatou našeho těla.
Neexistuje jiné blaho
než zpúsobeno ženou.
Není druhé cesty-
pouze Žena nás múže otevřít.
Nikdy, ani včera, ani dnes, ani zítra
neexistovalo a nebude existovat
jiné štěstí než Žena, ani království,
ani poutní místo, ani jóga, ani motlitba,
ani mantra, ani askeze,
ani naplnění, jiné než štedře rozdávané Ženou.
ŠAKTISANGAMATANTRA II.52 /in Lysbeth Van André: TantraTantra a budúcnosť

Žijeme v dobe nových technológií a orientácií kedy prebiehajú hlboké zmeny. Normy, ktoré platili doposiaľ, postupne prestávajú platiť. Máme prístup k nesmiernemu množstvu informácií a možností a je nemožné aby sme všetko obsiahli a mali prehľad. Zo všetkých strán sa nás valia rôzne záchranné kruhy, ktoré nám majú dodať pocit istoty. So záchranným kruhom sa síce neutopíme, ale ani sa nenaučíme samostatne plávať. Máme možnosť voľby, slobodu rozhodnúť sa. Mnoho žien trpí, pretože cítia, že o možnosť voľby prišli. Žijú vo vzorcoch a stereotypoch, na ktoré sú zvyknuté. Málo žien žije slobodne. A ako žiť slobodne, ako získať pocit, že žijem svoj život naplno?Tantra a vnútorné žena

Môžeme hľadať. Hľadať vonku, alebo sa stíšime a hľadáme vo vnútri. Môžeme sa vydať hľadať svoju vnútornú ženu. A stať sa vedomou ženou, ktorá sa nikoho nemusí pýtať akou cestou má ísť ani ako má vyzerať jej život. A keď je potrebné, znova sa vráti k sebe a slobodne pláva životom. Nechá sa unášať prúdom. Už sa neutopí ani nepotrebuje záchranný kruh. Je to cesta ženy, ktorá sa vráti k sebe. Ku svojim koreňom. Nájde svoju vnútornú ženu.

N ceste k sebe samej nám môže pomôcť cvičenie Mohendžodáro. Je to posvätné cvičenie tantrickej jógy určené ženám, pozostávajúce z deviatich tantrických pozícií. Pri cvičení tantra jogy sa stretáva skupina žien, ktoré určitý čas trávia spolu. Dnes máme málo príležitostí stretávať sa v skupine kde by boli zastúpené všetky vekové kategórie žien. Toto bytie so ženami rôzneho veku nám umožňuje pozerať sa na život z viacerých uhlov, širšej perspektívy, vidieť rozmanitosť akou sa život prejavuje. Je to miesto, kde sa môžeme uvoľniť.Tantra a jej smer

Podľa kontextu tantra znamená kontinuitu, postup, pôvod či stály proces, priebeh obradu, systém, teóriu, vedecké dielo, úsek nejakého diela. Znamená aj mystické a magické učenie, ktoré sa tým inšpiruje. Tantra je rovnako ,tkanie". Tantra vníma vesmír ako tkaninu, kde sa všetko navzájom prekrýva, kde je všetko, kde všetko pôsobí na všetko. Ak sa pridá ku koreňu tan - vyťahovať, rozšíriť, prípona tra, ktorá označuje inštrumentálnosť, získame tan-tra, to je doslova nástroj pre rozšírenie obyčajného pola vedomia k dosiahnutiu supervedomia, korene bytia a skladisko neznámych schopností, ktoré chce tantra prebudiť a používať. Tantra je veda a nie je náboženstvom. Je otvorená každému, bez ohľadu na jeho vyznanie. Tantrická skúsenosť sa nedá nahradiť vzdelaním alebo intelektuálnou cestou. Tantra je prežitková veda. Tantra je cestou života. Cestou k sebe samým.

V tantre každá žena, nech je akokoľvek obyčajná, ztelesňuje Bohyňu, je Bohyňou, Absolútnou ženou, Kosmickou Matkou. Jej skutočné tajomstvo je Život.Tantra a Mohendžodáro

Mohendžodáro , staré mesto okolo rieky Indu. Toto mesto bolo po mnoho krát úplne zaplavené a nanovo postavené do svojej pôvodnej podoby. Bola to tradícia. Veci, ktoré boli hodnotné sa udržovali vo svojej pôvodnej podobe. To, čo nemalo zmysel, odniesla voda. To, čo malo zmysel, bolo nanovo postavené. Rovnako to je aj s našim ženstvom. Príde veľká voda, ktorá zničí to, čo sme si postavili a my znovu musíme postaviť náš ženský chrám. K tomu aby sme ho postavili nám môže pomôcť posvätné cvičenie tantra jogy určené ženám - Mohendžodáro, deväť tantrických pozícií. Toto cvičenie je zostavené z nasledujúcich deviatich asán (pozícií).

Tantra a deväť Tantra a deväť tantrických pozícií

Príbeh ženstva ● Vnútorný zrak ● Pohľad do vesmíru ● Šťavnatá jóni ● Tajomstvo života ● Odovzdanie ● Dávanie mlieka ● Špirála života ● Bohyňa matka

Aspekt je niečím čo žena vyjadruje, ukazuje. Je deväť základných aspektov, deväť protikladných aspektov, deväť mužských aspektov v žene a deväť protikladných mužských aspektov v žene. Každá žena je v danom aspekte buď zdravá, alebo sa uchyľuje ku protikladom.

Tantra a aspekty ženy, ktoré sa k jednotlivým asánam vzťahujú:

1. Príbeh ženstva : žena kráska - žena ošklivka Táto asána nám pomáha otvoriť sa životu, napojiť sa na lásku, nebyť závislá na pohlavnej energii

2. Vnútorný zrak: žena kňažka - žena čarodejnica Veľmi intuitívna ženská asána, otvára ženské vnímanie sveta. Pomáha pri prílišnom pripútaní sa na druhého človeka, hľadanie opory vo vonkajšom prostredí, závislosti na ľuďoch, vzťahoch, práci.

3. Pohľad do vesmíru : žena herečka - žena hysterka Pomáha pri situáciách keď žena berie svoj život aj okolie veľmi vážne a svojim postojom berie silu druhým. Pomocou nej začneme brať život hravo, oslavovať ho.

4. Šťavnatá jóni: žena milenka - žena prostitútka Otvorená prijímajúca asána. Pomáha nám pri neschopnosti presadiť sa v živote, premeniť svoju pohlavnú silu v dávanie života, súvisí s dieťaťom tvorivosťou, pričom tvorivosť obsahuje akékoľvek tvorivé dielo, ktoré žena vykonáva láskou a vdychuje mu život.

5. Tajomstvo života: žena matka - žena smrtka Súvisí s pokorou, pochopením, prijatím, súcitením, láskavosťou. Pomáha pri bojovnosti, silnej mužskosti, preberaní mužských rolí, strate nehy.

6. Odovzdanie: žena gazdinka - žena bordelárka Táto asána nám pomôže pri bezvýchodiskových situáciách, kedy najlepšie, čo môžeme urobiť, je odovzdať sa osudu. Odovzdaním sa získame silu pre ďalšie kroky, ktoré nás čakajú.

7. Dávanie mlieka: žena živiteľka - žena zlodejka Pozícia otvárajúca hrudník, srdcovú čakru, prsia.

8. Špirála života: žena liečiteľka - žena chorá Podporuje v žene silu vo vlastné sebauzdravenie, liečenie, ako aj liečenie druhých jej prostredníctvom.

9. Bohyňa matka: žena radkyňa - žena klebetnica Vedomá rada. Rada bez manipulácie, ohovárania, vtedy tá rada má význam a druhému je prospešná.Tantra a účinky Mohenžodára

Ženy majú z cvičenia mnohostranný účinok. Cvičenie posiluje svaly panvového dna a maternice. Dobré, pružné, uvoľnené svaly uľahčujú pôrod. Pri cvičení sa prekrvuje vagína a panvové dno čo zmenšuje riziko zápalových ochorení. Do tela sa uvoľňuje veľké množstvo estrogénu. Je to cvičenie, ktoré komplexne pracuje so ženskou sexuálnou energiou a kultivuje ju. Toto cvičenie pochádza z najstaršej tantrickej tradície, harrapskej tantrickej kultúry. Zo spoločnosti, v ktorej vládli ženy kňažky a oni predávali toto cvičenie svojim žiačkam - k posilneniu zdravia, milovania, orgazmu, spojenia s duchovnou energiu. Je to cvičenie pomocou, ktorého sa napájame na najstaršiu tantrickú energiu a posilujeme tak oslabené postavenie žien v spoločnosti.

Pri cvičení sa nám otvárajú jednotlivé aspekty asán. Žena sa dostáva viac do kontaktu so sebou, so svojou vnútornou ženou. Na začiatku sa asány zvládajú telesne, ich vnútorný význam sa nám odkrýva postupne. Dobrou pomôckou aby sa žena dokázala stíšiť a precítiť jednotlivé asány, sú Oshove meditácie. Hlavne katarzné, ktoré pomáhajú zbaviť sa nánosov, ktoré si so sebou nosíme. Pre ženy je príjemnou meditácia Kundalíny, pri ktorej sa trasením zbavíme napätia, nepríjemných situácií, ktoré nás ťažia.Tantra a voľba

Máme slobodu. Možnosť voľby. Rozhodnúť sa, ktorou cestou sa vydáme. Či budeme hľadať a utápať sa v množstve informácií, smerovať svoje vedomie navonok alebo či pôjdeme k prameňu, z ktorého môžeme piť. Je to voľba, ktorá sa odohráva v nás samotných. Mohendžodáro nás navracia ku koreňom, k sebe samým, svojej vnútornej žene. Ženská cesta je cestou dovnútra. Je to cesta, ktorá sa dá len prežiť. Je to život sám. Život naplnený, pociťovaný, vnímaný, žitý. Keď sa k sebe navrátime, nepotrebujeme viac ,pomoc" zvonku. Žiadne dobre mienené rady. Svoje odpovede máme v sebe, vo svojom vnútri. Zoberme zodpovednosť sami za seba, buďme tým, čo je našim potenciálom stať sa. Prebuďme sa, prebuďme v sebe lásku, ktorá je našou podstatou a ktorou dláždime cestu ostatným. V láske sa všetko rozpúšťa. Zostáva len pokoj a radosť. Vytvárame vesmír a sme samé ním. Máme v sebe tvorivú silu, ktorá je našim tajomstvom. Buďme vďačné za to, že sme ženy. Starajme sa o seba, buďme samy sebou - veselé, štebotavé, hravé, láskavé, milujúce, tvorivé, tajomné. A práve cvičenie Mohendžodáro nám k tomu môže pomôcť. Stane sa vodítkom na našej ceste za sebou samými. Za krásnymi stvoreniami tancujúcimi v energii lásky, ktorá vyteká z našich sŕdc, z nášho bytia a lieči celý vesmír.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz