Tantra jóga a Mohenžodáro - Příběh ženství , D.


Zaplavuje mě- mé srdce pocit štěstí, jemného vzrušení, laskavosti a láskyplnosti, přijetí. Usmívám se víc a víc. Klidně, vědomě.

Autorka D. je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a život

Co je to vlastně ženství? Jaké je vlastně ženské srdce ? Před několika lety a před tím, než jsem začala systematičtěji cvičit indické cvičení Mohendžodáro, jsemza těmito slovy necítila mnoho, spíše rozpaky, stud, nejistotu. Místo hlubokých pocitů a láskyplnosti k životu jsem v srdci měla spíše soubor rad, coby se asi tak mělo v životě dělat - zvaných morálka. Morálka moc nenaplňuje, je pocitově prázdná. Nemá žádnou chuť.A já jsem toužila žít , prožívat a cítit až do morku kostí, po ženské naplněnosti a spokojenosti. Ale jak na to.Tantra a srdce

Jeden slovutný profesor kardiologie na ryze vědeckém semináři o srdci řekl:
Srdce má mnoho důležitých funkcí.Tak za prvé. Je tam láska. A do široka se usmál. Začínám se usmívat. Otvírám příběh svého ženství , svou , motlitbu lásky ".

Začínám cvičit l.ásánu , která otvírá celé cvičení a zároveň otvírá tělo této energii lásky. Začínám vnímat energii země. Velká Matka Země- zemitá, hutná,nekonečně hluboká. 1.ásána se v pokročilejším stadiu cvičení skládá ze čtyř aspektů, čtyř skoro archetypálních prožitků, které v sobě nosí každá žena.Tantra a energie

Energie je nasávána ze země nádechem. Nádech je spíše duchovní než biologický, ale lze se jím zpočátku vést. Nasávám energii skrze plosky nohou, nejdřív ke kotníkům, kolenům, do pánve a postupně do srdce, skrze ruce, které se spojují před hrudníkem.Prsty míří vzhůru , jako při křesťanské motlitbě, směřují do vesmíru. A žena se zde stává tou, kde se mísí obě kvality, zemská i vesmírná .Kolena jsou lehce pokrčená, a nohy rozkročené na šířku ramen.Tlačím na paty a plosky do podlahy. S nádechem uzavírám pánevní dno.

Stlačím jeho svaly, jako je vsaju a uzavřu, aby energie neunikala zpět do země. Pomocí nádechu a vědomé pozornosti vedu energii do srdce ,energie se centruje v srdci. ( Pro pokročilejší cvičenky se energie centruje do středu i postupně všech párových orgánů- zadeček k sobě, vaječníky do středu, spodní části plic do středu, oči do oblasti třetího oka,stažení hlasivek.) Energie se zatlačením rukou do sebe v nádechu akumuluje do maxima a pak je náhle uvolněna skrze 4. čakru-srdce - vypuštěna do prostoru , energie se rozlévá do celého těla, vyzařuje i do okolí jako láskyplné vydechnutí do prostoru.
Toto je první a nejdůležitější aspekt l.ásány- také nazývaná žena-kráska, krása.

Zaplavuje mě- mé srdce pocit štěstí, jemného vzrušení, laskavosti a láskyplnosti, přijetí. Usmívám se víc a víc. Klidně, vědomě. Začínám pociťovat velkou jemnou stabilitu, sílu ve své intimitě, nepotřebuji nic měnit, jenom být.V těle se uvolňuji, cítím, že místa napětí a svalové ztuhlosti se pomalu rozvolňují. Odplavuje se i bolest v srdci. Cítím se důstojně.

Pro pokročilejší cvičenky 1.ásána přechází do svého druhého aspektu- mužského aspektu siláka, bojovníka . V každé ženě je ukrytý kousek muže a naopak, jinak by se nikdy nemohli spojit.Když žena ztrácí kontakt se svou vnitřní kráskou, její síla oslabuje a energie - síla jde do boje.S výdechem ruce ostře vyráží ven před sebe (jako při plavání ), jako do útoku. Hlava jde dopředu, nohy pokrčeny. Energie je směřována na nějaký cíl. Muž má většinou cíl, za kterým jde, oč bojuje. S údivem zjišťuji, jak se kvalita energie mění. Už nevyzařuji, jsem v napětí, ztrácím pocit naplnění, jsem orientovaná jen na dobytí cíle .Energie je oslabená.Tantra a soupeření s muži

Kolikrát jsem si myslela, že jsem takhle silná a nebylo mi jasné, proč jsem tak vyčerpaná, když vše dosahuji. Hm, ztratila jsem kontakt se svou krásou.Kolikrát jsem problém řešila tak,že jsem zápolila,soupeřila s muži a nutně prohrávala- a nebyla spokojena - vlastně jakoby soupeřili dva muži. Když mužská energie ještě více oslabuje, muž se stává slabý a to nejen ve vyzařování energie, ale i ve svém těle. Třetím aspektem je aspekt slabosti.

S nádechem se nohy narovnávají ( jaksi prkenný postoj, aby se to alespoň nějak ustálo ), ruce jsou spojeny ve vlažné motlitbě ( asi 45 stupňů ), hlava narovnaná. Mám pocit spíše prosebníka, vyčerpanosti, je mi zima, lítosti.Tantra a nekončící příběh

Čtvrtým a posledním aspektem l.ásány je žena- ošklivka, ošklivost.
Je to takové zhroucení energie do sebe (místo vyzařování ),povolení. S výdechem se hlava a sepjaté ruce ohýbají směrem k zemi, nohy se pokrčují, oči směřují do země. Celý postoj se choulí.Neprožívám sílu, spíše čekání, pohroužení do sebe, nevnímám plně okolí ,smutek. Zážitek krásky však do srdce pojme i tento aspekt, cítí soucit , nehodnotí, doslova vydechuje. Kráska pojme a integruje všechny tyto aspekty ohromnou osvobozující láskou. Je tp prožitek lásky. A protože ,kde je dlouho tma, provokuje to touhu jít za světlem . Tak s nádechem se energie vynese do 2 ásány, do moudrosti vlastní intuice a touhu jít dál, podle své vnitřní moudrosti.

Už si nedovedu představit, že by můj živost byl ochuzen o spoustu prožívání, které se cvičením prohlubuje jako nekončící příběh. A tak děkuji moc za toto poznání svým učitelům. S láskou
D.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz