Mohenžodáro, tantra a katarze v dynamické meditaci, Eva Srncová


....,Následujte tělo. Dejte vašemu tělu svobodu cokoliv vyjádřit ... VYBOUCHNĚTE! ... Nechejte tělo převzít moc. Nechejte aby vyšlo všechno, co potřebujete vyhodit. Úplně se zblázněte ... Zpívejte, křičte, smějte se, pištěte, plačte, skákejte, třeste se, tančete, kopejte a házejte sebou. Nic nedržte, pořád se pohybujte. Na začátku často pomáhá si to trochu zahrát. Nikdy nedovolte vaši mysli zasáhnout do toho co se děje. Zůstaňte pořád totálně s vaším tělem."

Autorka Eva Srncová je akreditovanou cvičitelkou Mohendžodáro a vede pravidelné kursy v Brně, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a dynamická meditace

Toto jsou základní instrukce z druhé části dynamické meditace. Neškodí si je přečíst trochu jinak a zamyslet se nad tím, k čemu je tato fáze meditace vlastně určena a k čemu v ní dochází. Jak se zde rovněž píše, v první fázi se energie začne dostávat do pohybu a začne procházet tělem a cílem chaotického dýchání je nechat energii růst co nejvíc je to možné. Je zřejmé, že se tímto má řekněme ,vypojit mozek" - respektive se tímto mozkové vlny dostávají na hladinu alfa, což představuje bránu mezi vědomím a nevědomím.

I v tabulce uvedené výše vidíme, že na úrovni alfa dochází k integraci pocitů a k uvědomění těla. Na nevědomé úrovni pak směrem na druhou stranu hrají svou roli rovněž pocity. A když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak katarze v dynamické meditaci je snahou o uvolnění všech těchto pocitů tím, že se projeví, v ideálním případě samovolně. Můžeme se na tento proces ale podívat i z jiného pohledu - tedy doslova z jiné strany, zvenčí. Léčebná terapie anglicky nazývaná ShaoLin QiGong healing therapy, kterou provádějí šaolinští laičtí mnichové, probíhá tak, že tito ,léčitelé" (angl. healers) dokáží ,injektovat" energii čchi přímo do konkrétního energetického kanálu - meridiánu jedince a dle jejich slov ,dostat jej ze stavu Tai čchi do stavu Wu čchi", tedy do stavu prázdnoty, kdy se mozek nachází na vlnách frekvence alfa. Dochází tedy v podstatě ke stejnému efektu, ale podívejme se na to, jak to vypadá v případě léčení šaolinských laických mnichů, respektive abych to trochu zkonkrétnila, budu mluvit o vlastních zkušenostech z léčení Shi Fu Shi DeLona, který si toto téma vybral i jako předmět svého vlastního výzkumu v rámci svého studia na univerzitě. Pokud je při léčení nutné speciálně emoční čištění, tedy v případě, že se nahromadilo větší množství emocí jednoho druhu, vyplavuje se například pláč, hněv nebo se naopak uvolňuje radost, atd. To je rovněž to, k čemu jsme naváděni v instrukcích pro dynamickou meditaci, které jsou uvedeny hned v úvodu.Tantra a pět zvířat

V případě vnesení většího množství energie do některého meridiánu, dochází ke zvláštním spontánním reakcím, které se nazývají reakce pěti zvířat. Jsou to následující:

Pták - čištění meridiánu srdce
Jelen - čištění meridiánu jater
Opice - čištění meridiánu sleziny
Medvěd - čištění meridiánu ledvin
Tygr - čištění meridiánu plic

A jelikož v této fázi mi nejspíš nebudete jen tak věřit, nejlépe je podívat se na ukázky ve videu nazvaném Qi Gong - Cosmic Human Energy anebo na další videa na http://www.shaolin.org.uk/en/chikung/, kde se sami můžete podívat na to, k jak silným spontánním reakcím může docházet. Na videu jsou rovněž krásně vidět typické pohyby, které se při čištění jednotlivých meridiánů dostavují. Určitě by bylo zajímavé si v 2. fázi dynamické meditace cíleně ,zahrát" jednotlivá zvířata. Možná by jste se divili, co to s vámi udělá. Já jsem to tedy zkoušela a musím říct, že vlastně ani ne tak úplně násilně, ale protože jsem léčení šaolinského mistra zažila na vlastní kůži a o těchto věcech už dříve věděla, spíše jsem vypozorovala, že v některých chvílích se samovolné pohyby těla hodně podobaly konkrétnímu čištění některého meridiánu, tedy typickým pohybům tygra, medvěda, opice, jelena nebo ptáka. To, že to člověk spontánní reakce jiných lidí na živo (nebo na videu), jen snad trochu poposune hranice představivosti. A míra toho, jak se nám to podaří, závisí na tom, kolik energie si v 1. fázi dynamické meditaci jedinec sám dokáže nakumulovat, když tedy není k dispozici šaolinský léčitel. A k tomu vyvstává ještě jedna otázka, jestli by mohlo být myšleno, že by se měla zahrát nějaká emoce anebo zahrát si třeba na nějaké to zvířátko. Přičemž, když vezme pohyby těchto zvířat jako projevy čištění jednotlivých meridiánů, můžeme se rovněž podívat na to, s jakými pocity a emocemi nejvíce souvisí. Můžeme tedy například zahrát pohyb jelena a freneticky začít klusat a dupat co nejrychleji to jde. To se ale většině lidí moc nechce nebo se do takového stavu vytržení prostě nedostanou, aby je to strhlo k takovému výkonu.

A proto začnou ječet jako o život. Ano, to je moje teorie, proč většina lidí (tedy můžu mluvit vlastně hlavně za ženy, takže nevím zcela přesně) při katarzi ječí. Teda abych tuto teorii ještě upřesnila - jak říkal na své přednášce známý ajurvédský lékař, Mudr. Frej, dle jeho zkušeností má většina lidí problém s nerovnováhou jater. Sám říkal, že dřív, když léčitel nevěděl, co někomu říct, tak mu s klidem mohl říct, že má problém s játry, protože to už platilo i tenkrát. Tak tedy s jakými pocity tedy souvisí játra? ,Mají-li naše játra nadbytek energie, ? po emoční stránce to je nespokojenost, zloba, hněvivost a deprimující pocity. Při nedostatku energie v játrech to je ? strach, apatie, snadná unavitelnost, podrážděnost a pocit, že člověk chce od všeho utéct." (převztato z http://www.cahope.com/CZ/tisk.html). To se docela hodí - tak když utéct, proč ne třeba doslova ,utíkat jako jelen".

Ještě mne a možná i vás napadlo, proč je těch zvířátek (tedy i meridiánů) jenom pět. Kromě toho, že máme pět elementů, to asi napadne každého, tak v čínské medicíně jsou játra, srdce, slezina, plíce a ledviny označovány jako jedna skupinu orgánů, tzv. pět orgánů cang. Ty se považují za nejdůležitější ústrojenství lidského těla, které ,řídí chod celého organizmu po všech stránkách - fyziologické i psychické; jejich všefunkčnost je dána tím, že jsou vlastně zahuštěnou a ztvárněnou formou kosmické energie pěti prvků - dřeva, ohně, země, kovu a vody". A vida, jsem nakonec u těch pěti elementů a tak jako ,pět prvků tvoří, řídí a organizuje celý makrokosmos, tak i jejich protějšky v těle - orgány cang - tvoří, organizují a řídí mikrokosmos člověka.", jak se uvádí v knize Klasická čínská Medicína od Vladimíra Ando.

Nebudu zacházet do hlubších detailů, ale snad jen to, že podle čínské medicíny citem srdce je radost, citem plic je zármutek, citem sleziny je přemítání (které v přílišné míře přechází ve stresy a starosti a o tom, že citem jater je hněv jsem se už zmínila. Na http://www.fengsuej.info/clanky_pet_prvku.html se uvádí: ,Správná míra zastoupení každého prvku v prostoru kolem nás souvisí i s pocity a náladou, jak na nás působí. Podobně i poměr pěti prvků v naší bytosti určuje naše emoce a reakce na události kolem nás."

Následující tabulka i obrázek přejaté rovněž z těchto stránek ukazuje význam každé symbolické energie pěti prvků na naše prožívání a vnímání, jsou-li vzájemně vyváženy:

Dřevo Oheň Země Kov Voda
život vášeň klid zámožnost hloubka
růst nadšení, srdečnost jistota pevnost, solidnost moc, síla
vitalita vzrušení vyrovnanost vůdcovství pružnost, přizpůsobivost
aktivita, činnost vyjádření se obezřetnost organizace klid, pokojTantra a katarze

Tak tedy zpátky ke katarzi. Víte, že pochází z řeckého Katharsis, což znamená očištění? A podle wikipedie je to ,vnitřní očista člověka, která následuje po dramatickém zážitku ohrožení nebo zla." Každopádně jsem vás jen chtěla přivést k zamyšlením nad tím, co vše může být ve hře a že by bylo možné (alespoň zkusit) toto ,očištění" iniciovat nejen přehráváním zvukových projevů emocí, ale také třeba přehráváním pohybů zvířátek. Tak tedy ,Zůstaňte pořád totálně s vaším tělem."

Použité materiály:

http://osho.tady.info/osho/meditace/dynamicka.php
http://www.fengsuej.info/clanky_pet_prvku.html
http://www.youtube.com/watch?v=q_iyIWCTw0o&feature=related
http://www.shaolin.org.uk/en/chikung/
http://www.cahope.com/CZ/tisk.html
Klasická čínská medicína -Vladimír Ando, 1995
Oranžová kniha, Osho, 1991 Pragma Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz