Tantra jóga a přínos Mohenžodáro pro rozvoj vnitřní ženy, jak cvičit Mateřský okruh , Jitka Vydarená


Na tělesné úrovni jsou nezanedbatelné viditelné výsledky cvičení. Nepochybně největší vliv má cvičení Mohendžodára na vnitřní svaly pánevního dna, prokrvuje dělohu a vaječníky a zlepšuje tak jejich správnou funkci. Dále se pravidelným cvičením zpevňuje bříško, prsa a krční svaly. Vede k hlubšímu prožitku při milování a orgasmu. Zbavuje nás i fyzických bolestí způsobených energií chladu, detoxikuje organizmus a meditativním uvolňováním, a zároveň protažením, tělo energeticky prohřívá.

Autorka Jitka Vydarená je akreditovanou cvičitelkou Mohendžodáro a vede kursy v Luhačovicích.


Tantra a cesta čakrami

Cvičení Mohendžodáro otevírá a propojuje pomocí devíti cvičebních pozic cesty mezi jednotlivými čakrami a harmonizuje jejich energie. Je známo, že v těle máme sedm energetických center (čaker) a každé z těchto center odpovídá jedné úrovni těla a jejímu vnímání.

Mohendžodáro je cestou k naší úplnosti, jeho prostřednictvím jsme schopny poznat, co nám chybí a zároveň jsme schopny rány zacelit. V podstatě je to jemněhmotný emoční trénink, který vychází z meditačního stavu v jednotlivých pozicích a otevírá nejen naši mysl, ale i tělo pro náš emocionální svět, kultivuje naši mysl, tělo i náš postoj k životu. Ovlivňuje nejen naše chování a postoje k našemu okolí, ale zároveň ovlivňuje i chování našeho okolí k nám samým. To je způsobeno tím, že záznam našeho vědomí se promítá do prostoru okolo nás.Tantra a výsledky cvičení

Na tělesné úrovni jsou nezanedbatelné viditelné výsledky cvičení. Nepochybně největší vliv má cvičení Mohendžodára na vnitřní svaly pánevního dna, prokrvuje dělohu a vaječníky a zlepšuje tak jejich správnou funkci. Dále se pravidelným cvičením zpevňuje bříško, prsa a krční svaly. Vede k hlubšímu prožitku při milování a orgasmu. Zbavuje nás i fyzických bolestí způsobených energií chladu, detoxikuje organizmus a meditativním uvolňováním, a zároveň protažením, tělo energeticky prohřívá.

Naše tělo si pamatuje stav i efekt léčby a jeho schopnost se zlepšovat a čerpat ze sestavy se navyšuje každým opakováním.Tantra a 9 pozic cvičení Mohendžodáro

Nejdůležitějšími jsou první čtyři pozice, které tvoří takzvaný Mateřský okruh. Tímto cyklem, který se dá cvičit i samostatně, se buduje a prohlubuje mateřský aspekt v ženě. Další pozice na něj navazují a dále s ním pracují a prohlubují jej. Každá pozice Mateřského okruhu má dva hlavní aspekty, které jsou protikladné a zároveň na sebe navazují. Otevírají nás vlastnímu nitru a jeho dějům, zlepšují naše vnímání, nejen po stránce energetické, ale i v praktickém životě, což je pro ženu, jako matku, milenku, přítelkyni atd. velmi důležité.

Cvičení je dobré provádět ve skupině, kdy se ženy mohou vzájemně podporovat, ale i samostatně, pro lepší vhled do sebe sama.

Jednotlivé pozice by měly být prováděny v lehkém meditativním stavu, tak aby byly příjemné a přinášely radost nejen ze cvičení jako takového, ale i radost z prožitku v jednotlivých pozicích. Takové cvičení nás nabíjí láskyplnou energií a rozvíjí v nás radost z vlastního těla a života.Tantra a Příběh ženství

První pozicí Mateřského okruhu je pozice nazvaná: Příběh ženství. Má dva hlavní aspekty: žena kráska, ošklivka Cvičení provádíme ve stoji s mírně rozkročenýma nohama, ruce se spojí před hrudníkem, prsty směřují vzhůru.

Postupně zatlačíme do nohou a pomocí dechu a pozornosti centrujeme energii směrem vzhůru. Sevřeme s nádechem pánevní dno a prodýcháme. Představíme si vaječníky, nasměrujeme energii směrem k nim a prodýcháváme, přičemž pánevní dno udržujeme stále sevřené!

Dále vedeme energii až ke hrotům plic, spodní částí plic jakobychom směřovaly k oblasti nad pupíkem, opět prodýcháme. Postupujeme směrem vzhůru až do horní části těla, do oblasti třetího oka, oči se dívají vzhůru a jakoby se setkávají uprostřed čela. Hlasivky se směřují ke středu, ruce tlačí proti sobě.

Pomocí dechu vedeme energii do středu těla ke čtvrté čakře, dech i pozornost směřují ke středu. Máme aktivováno velké množství energie.

Zatlačíme ještě více rukama proti sobě, tlak energie narůstá a aktivuje srdeční čakru. Energie horní i dolní části těla se setkávají ve středu těla, s láskyplným výdechem a uvolněním pánevního dna otáčíme ruce špičkami prstů dolů.

Účinkem této pozice je aktivace srdečního centra, otevření se cvičení Mohendžodára, spojování párových orgánů a centrování energie v těle. Bosé nohy čerpají energii ze země, zároveň slouží jako ukotvení. Spojením rukou před hrudníkem uzavíráme energetický okruh, energie nasávaná ze země koluje skrz uzavřené ruce.

S výdechem se pak energie uvolňuje a vtéká skrze srdeční čakru do celého těla. Při uvolnění se ruce otáčí směrem dolů a tělo se otevírá novému přívalu láskyplné energie přes srdeční čakru.Tantra a Vnitřní zrak

Druhá pozice je nazvaná: Vnitřní zrak. Tato má dva hlavní aspekty: žena kněžka, žena čarodějnice. Zde můžeme buď navázat na předchozí pozici, nebo cvičit samostatně. Ruce spojíme před čelem, prsty směřují dolů, nadechneme skrze bosé nohy vzhůru až do středu čela (třetí oko) a s nádechem zatahujeme pánevní dno. Pozici prodýcháme.

Dobré je při prodýchání použít pánevní pumpu, tedy několikrát s nádechem zatáhnout pánevní dno a s výdechem povolit. Po několika takových nadechnutích necháme pánevní dno zatažené a prodýcháváme, cítíme, jak energie koluje v těle a stoupá vzhůru až do šesté čakry. Opět cítíme, jak v těle narůstá tlak energie. Položíme sepnuté ruce na temeno hlavy a s láskyplným výdechem uvolníme i pánevní dno. Tato pozice posiluje naši schopnost intuice a vhledu.Tantra a Pohled do vesmíru

Třetí pozice se nazývá: Pohled do vesmíru.
Jejími dvěma hlavními aspekty jsou: žena herečka, žena hysterka.
Cvičení začínáme s rukama sepnutýma na temeni hlavy, prodýcháváme opět pomocí pánevní pumpy. S nádechem zdvihneme ruce nad hlavu, dlaně jsou stále u sebe, prsty směřují vzhůru, otevřeme oči i ústa, vyplázneme jazyk a podíváme se nad hlavu(do vesmíru) a prodýcháváme.

Záklon při pohledu vzhůru vychází ze středu lopatek, nikdy ne z beder! Pánevní dno je při nádechu vždy zatažené! S nádechem se předkloníme a povolujeme ruce až vytvoří misku, kterou se podíváme do jóni. Při výdechu uvolníme všechnu energii do jóni a těla.

Tato pozice otevírá ženskou plodivou sílu, pomáhá přijímat vlastní sexualitu a bytí jako takové. Přijetím vlastní sexuality a návratem k ženskosti se naše vědomí začíná měnit a navrací se k harmonii.Tantra a Šťavnatá jóni

Čtvrtá pozice se nazývá: Šťavnatá jóni
Jejími dvěma hlavními aspekty jsou: žena milenka, prostitutka
Pozici začínáme v předklonu, bosé nohy jsou u sebe, mezi ně vložíme sepnuté ruce, prsty směřují dozadu, lokty jsou pokrčené. Záda jsou narovnaná ve vodorovné poloze, hlava je vztyčená, oči se dívají před sebe do dálky. Začínáme nadechovat energii ze země vzhůru, prociťujeme její stoupání ke kotníkům, kolenům až do pánve.

S nádechem uzavřeme pánevní dno a zatlačíme rukama proti sobě a necháme energii prostupovat tělem až k srdci pomocí pánevní pumpy. Opět necháme tlak energie narůstat a s posledním hlubokým nádechem se narovnáme, uzavřené ruce se vysouvají před tělo a pomalu se vrací do výšky našeho pupíku (centrum hara). Zde se dlaně s láskyplným výdechem z hary rozevírají, pohled směřuje do dlaní.

Tato pozice vyjadřuje naši lásku, naši vědomou sexualitu, je to pozice velmi léčivá pro náš vnitřní život, naši vnitřní ženu. Závěr pozice s výdechem a pohledem upřeným do dlaní nám ukazuje, že se zrodilo něco nového, něco co je pro nás důležité, něco co musíme opatrovat. Zrodila se naše vnitřní žena, naše láska k sobě samým.

Spojením všech pozic do jednoho celku vzniká Mateřský okruh. Cvičení je dobré provádět buď ráno ale i během dne. Večer je méně vhodný, protože cvičení v nás navyšuje energii a mohly by tak vzniknout problémy se spánkem. Po každém cvičení je vhodné relaxovat alespoň tak dlouho, jak dlouho cvičení trvalo. Relaxujeme vleže na podložce, nohy mohou být buď narovnané nebo i pokrčené. Také je vhodná relaxace v poloze na bříšku se široce rozpaženými končetinami.

Mateřský okruh jako celek cvičíme tak jak byl popsán, ovšem jednotlivé pozice již neprodýcháváme. S dechem pracujeme plynule v návaznosti na jednotlivé aspekty pozic.

První pozice - Nádech ze země, zatažení pánevního dna. Ruce směřují vzhůru.
-Ruce se otáčejí špičkami prstů dolů.S výdechem srdeční čakrou, dochází i k uvolnění pánevního dna.

Druhá pozice - Nádech srdeční čakrou, pánevní dno se uzavírá. Sepnuté ruce se přetáčejí do výšky třetího oka. Sepnuté ruce pokládáme na temeno hlavy, výdech temenem hlavy s uvolněním pánevního dna.

Třetí pozice - Nádechem a zatažením pánevního dna se ruce napínají vzhůru, hlava se mírně zaklání.Pohled do vesmíru.
-Předklon , ruce se otvírají pohledu do jóni. Výdech do jóni, zároveň s uvolněním pánevního dna.

Čtvrtá pozice - Sepnuté ruce vkládáme mezi stehna, s nádechem v předklonu narovnáme záda, nohy jsou napnuté. Díváme se před sebe.
- Narovnáme se, sepnuté ruce jdou mírně před tělo. Pak ruce otevřeme a přitáhneme k pupíku. Vydechneme do rukou a zároveň se uvolníme.

Celý cyklus opakujeme několikrát. V pozicích se snažíme uvolnit, nedržíme křečovitě a sledujeme, jaké pocity a emoce se v nás probouzí. V následné relaxaci se uvolníme a necháme vše plynout. Pro větší užitek ze cvičení je vhodné cvičení Mateřského o kruhu doplnit některými z Oshových meditačních technik. Velmi vhodné je pravidelné provádění především meditace Kundalini a Dynamické meditace.

Pravidelným cvičením navazujeme hlubší kontakt se svou vnitřní ženou. Mějme na paměti, že izolace od naší vnitřní ženy nás nikdy nedokáže vyvést z naší nejistoty, pochyb a depresí. V dnešní době je velmi těžké najít svoji přirozenost. Aby žena byla sama sebou, aby byla opravdová a její ženská energie mohla vystoupit na povrch, musí se nutně spojit s dalšími ženami. V tom jí mohou pomoci různé semináře, workshopy a akce zaměřené na témata blízká ženám. Cvičení Mohendžodára má v tomto nezanedbatelný vliv na náš vnitřní život.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz