Tantra a cesta ženy k Bohu, LalaGr


Následující řádky nejsou odbornou studií o tom, jak pracovat s pánevním dnem, jak dýchat nebo jak a kde energii vizualizovat, ale spíš osobní, místy hodně hlubokou zpovědí vzniklou na cestě. Poznámky k ní začaly vznikat před rokem, kdy jsem se rozhodla začít cvičit s ženami. Zachycují vnímání jednotlivých ženských aspektů v každodenním životě, ač žádný z nich nikdy nestojí osamocen, ale prolíná se s jinými ideály. Vím, že pro mě zůstává ještě mnoho nepoznaného, neprožitého a nepochopeného.

Autorka LalaGr je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a Vesmír

…Od prosince 2009 se vše jakoby výrazně urychlilo, když přijde myšlenka, rychle se spojí s dalšími a realizuje se v činu. Cítím, že nám pomáhá celý Vesmír. Práce slouží jako podklad k závěrečné zkoušce, takže ji odevzdám, ale největší význam má pro mě samotnou. Ostatně vše děláme v první řadě pro svůj růst. Nerosteme-li my, neroste nic kolem nás.Tantra a Mohendžodáro

Mohendžodáro - cesta ženy k Bohu
Mohendžodáro je cesta přijetí. Tantra je přijetí.
Mohendžodáro je způsob nahlížení každodenního života skrze vnitřní ženu.
Mohendžodáro je vědomé prožívání těla, duše, ducha.
Mohendžodáro je úžasný nástroj pro sebepoznání.
Mohendžodáro je duchovní cesta ženy k Bohu.

Připadá mi to dávno, co jsem se dozvěděla o Mohendžodáru a okamžitě se rozhodla přihlásit se na cvičení. Ale dávno to není. To jen účinky cvičení přinášejí do života takové změny, že když se otočím tři roky zpátky, nepoznávám se. Před třemi lety jsem se začala učit prožívat život "po tantricku", s principem přijímání všeho, nebránění se prožitku a první výsledky přicházely hned po prvních cvičeních a katarzních technikách ještě na Domečku v Brně, např. začaly se mi znovu zdát sny. Před tím se mi nejméně 12 let nezdály. To byla doba, kdy jsem chodila s mužem a pak za něj byla provdaná. Otevřely se mi nové a navrátily staré podoby tvořivosti - pletení, malování, fotografování, háčkování, víc si doma při vaření i úklidu zpívám, změnila jsem i barevné ladění bytu a doplnila novým nábytkem. Užívám si barev i sukní a cítím, jak si užívá i Země jiné energie, která vzniká z vlnící se látky než z úzkých nohavic kalhot. Vnímám svůj život jako naplněný, nelituji ničeho, co jsem udělala, vše je, jak má být. Prožívám ho vědomě. Objevuji v sobě to, čím mohu prospět ostatním, čeho je ve mně tolik, že cítím potřebu podělit se - o radost, soucítění. Mohendžodáro také ve mně nelítostně odhalilo sklon být poživačná - je to touha něco v sobě naplnit, utišit, nikdy nemám dost, je to bezedný hlad, je to obava jít k sobě, do hlubin, přijmout se taková, jaká jsem a tím vše v sobě rozpustit. Tím se krmí ego, a kdyby nebylo, tak bych najednou nebyla já. Inu, prostor pro práci na sobě… Každý den je od rána do večera prostorem pro duchovní praxi.

Teď vím, jak moc jsem Mohendžodáro potřebovala ve svém životě a že mi často přineslo ne to, co jsem chtěla, co jsem si představovala a po čem toužila, ale to, co jsem potřebovala, pro co sem moje duše přišla, a to skrze lidi, kteří vyšli na cestě přede mnou (Moničko, Igorku, moc děkuji za to, že jste a jací jste.), a skrze mnoho, mnoho událostí, z nichž se skládá mozaika smyslu pobytu mé duše na Zemi.Tantra a První ásana: Žena - Kráska

Začínám ásanou, která znamená základ vnitřní ženy. Přijetí se taková, jaká jsem. Představuje krásu, která není na povrchu, která tudíž není pomíjivá, ale vychází zevnitř. A tím, že je uvnitř, je stálá, jakoby samozřejmá, působí navenek jako vnitřní síla, jež se projevuje v klidu meditace i v činnostech všedního dne, oddělujeme-li vůbec oboje.

Vnímám, že člověk má k poznání sebe a světa různé nástroje, prostředky. Jedním z nich je tělo. A protože mužské a ženské vnímání (tělo) se liší, je právě ženství pro mě cestou k poznání Pravdy, k čistému vědomí. Používám "cítím" místo "myslím". Protože teď mám ženské tělo. Máme jen dvě možnosti. Kdyby to bylo jedno, neexistovaly by dva typy lidských těl a tím i různé prožívání světa, těla i sexuality.

Uvědomuji si, že jsem vždy víc naslouchala, než povídala. Víc přijímala, o věcech přemýšlela, než bojovala. A také mi dlouho trvá, než se k něčemu vyjádřím, protože se učím orientovat v tom, co cítím. Zvenčí to vypadá, že si dávám načas, ale teprve, až se vzdálím od situace, dokážu plně pochopit její hloubku. Tento proces se pomalu tím, jak se učím sebe poznávat, stává jistější, a zároveň i hlubší. Rychlost není důležitá. Ráda naslouchám vyprávění starých žen. Po letech hledání jsem skrze národopis našla své kořeny. Musela jsem přijmout a rozpustit maminčinou výchovou vštěpovaný odmítavý postoj k Hané, ale posledních 20 let se cítím ukotvená a rodný kraj ve mně zní písněmi, září krojem i našimi zvyky. Žiji s vědomím genia loci. Náš rodokmen sahá do 18. století, stále se pohybujeme na Hané. Možná je to začátek cesty rozpouštění vědomí kořenů.

V tomto textu jsou myšlenky stále aktuální, ale i ty, které jsou už přežité. Nechávám je tu pro sebe jako doklad zrání. Ty několik týdnů staré přišly ve chvíli, kdy jsem se ptala, zda se ve všech oblastech svého života chovám jako žena. Ve vztazích ano, v práci ano, v rodině to jde občas ztuha, protože žiji s dospívajícím synem. Dřív ženy potřebovaly od muže fyzické zázemí, bezpečí, pocit jistoty. V dnešní době to vnímám jako vědomí "jsem milována". To je bezpečí, z něhož vyrůstá citová základna k prožívání všeho ženského. Ale je to připoutanost, závislost. A nad tím vším se klene láska, která mnou prochází, kterou cítím jako dar od Boha. Cítím ji nepřetržitě, proto jsem svobodná. Absolutní láska je absolutní svoboda. Pokud to není absolutní, není to láska. Mohu jít kamkoliv, dělat cokoli a ona je. Nejsem jejím původcem, protože je obrovská, přesahuje mě a cítím ji ke všem bytostem, ve všem, co prožívám. Jsem jí.Tantra a Druhá ásana: Žena - Kněžka

Vzpomínám si přesně, proč jsem se rozhodla jít na 2. ročník tantra-jógy. Hledala jsem ženu - bohyni, mistryni, kněžku, farářku nebo starou moudrou babičku, která by mě zasvětila do jedné cesty, do jednoho způsobu pohledu na Pravdu, abych nemusela sama hledat a zkoušet. Abych za ní přišla s otázkou a ona znala všechna řešení. Je to těžké ve světě, kde jsou všude mistři muži. Cítím, že tu starou moudrou babičku mám skrytou v sobě, jsem vedena intuicí otevřenou díky druhé ásaně. Dává mi odpovědi na vše, co potřebuji vědět. Ale když se nestíhám cvičením a meditací čistit, zapomenu se zastavit, tak není nikdo (jenom já), kdo by mi řekl, jak dál. Vůbec intuice a léčebná síla ženského kruhu jsou naše ohromné nástroje, které se krásně doplňují. Znám se - jsem víc naslouchající než povídací a ženy toho napovídají mnoho, ale to, co ze sdílení srdce přijme, na co "kývne", je to jedině správné pro mě. Důvěřuji svému srdci. Důvěřuji své duši. Důvěřuji své intuici.

Sem patří i zvědomění mého vztahu k menstruaci. Když přišla někdy ve dvanácti letech poprvé, máma mi řekla, že jsem zdravá. Bylo to pro mě uklidňující, ale já cítila, že to není vše. Otázky se objevily znovu až asi před čtyřmi lety ve chvíli, kdy mi v době před měsíčními dny přicházely informace, bolely a úplně mě vykolejovaly, protože byly pravdivé do morku kosti. Nevěděla jsem, co s nimi dělat, byla jsem z nich smutná, plakala, propadala depresím. Nedokázala jsem je přijmout. Psycholožka mě poslala na psychiatrii, a tak jsem začala užívat antidepresiva. Diagnóza: premenstruační syndrom. Po dvou měsících, kdy se mi díky lékům změnilo vnímání, jsem si řekla dost, to přece musím zvládnout sama bez chemie. A v období před menstruací víc meditovala, jedla lehčí jídla a situace se uklidnila. Dokonce jsem se začala těšit na období mezi ovulací a menstruací, protože mi chodí odpovědi z vyšších světů. Hladinu hormonů cítím jako most mezi mým fyzickým tělem a duchovním světem. Je to přirozený nástroj ženské spirituality. A Mohendžodáro pracuje s hormonálním systémem ženy. Nejvíce informací chodí od ovulace, před menstruací nebo během ní. Dřív ženy v tomto období zavírali, oddělovali, mluvili o nečisté menstruační krvi, ale v podstatě se jich báli. Zavírali je muži, protože ony měly vidiny, vize, říkaly Pravdu. Přinášely poznání, a to se někdy nechce slyšet. Uvědomuji si silně vztah k Zemi, kde jsem doma. Přemýšlím také o dvou různých přístupech - trénované jogínky cvičením měsíční dny prožívají jen vnitřně a nekrvácejí, a naše pohanské předkyně chodily čapět na bobek na pole a zúrodňovaly je. Ovládaly svaly pánevního dna tak, že krev mohly přijít na pole vypustit, kdy potřebovaly …Jak mě ovlivnila tantra

Před dvěma lety jsem si koupila a s nadšením začala používat menstruační kalíšek. Tehdy jsem cítila, že nechci, aby po mně na Zemi zůstaly kilogramy vložek. Ale časem přišel daleko hlubší význam jeho přebývání v mém lůně. Začala jsem při úplňku vracet svoji krev Zemi a od té doby cítím spojení s jejím tělem, s její vůní, dechem, s její duší a vnímám ji jako živou bytost, která nás nosí na zádech. Nebo na prsou. Je to naše Matka, která nám dává úplně vše, co potřebujeme k životu. Nosím ji v srdci jako další dítě. V ženském srdci je tolik místa...

Přišla mi od kamarádky lékařky petice na podporu jednotného postupu v rámci osvěty a propagace očkování proti rakovině děložního čípku v zemích EU. Uvědomuji si, že ostatně tak jako vždy, by očkováním šlo jen o potření povrchu problému, nikoliv řešení jeho podstaty zevnitř. Prevence totiž v tomto případě začíná u první menstruace, díky níž dívka dostává do rukou úžasný nástroj - probuzenou intuici. Samozřejmě v tom případě, že ji vědomá maminka nebo jiná důvěrná žena do významu měsíčních dnů pro ženu a tím i celé její okolí zasvětí. Tím, že se dívka-žena řídí intuicí, dokáže chápat a přijímat své různé emocionální stavy, které tím zpracovává a neukládá je v těle jako zdroj budoucích zdravotních problémů, např. rakoviny.

Protože se stáváme vědomými, jdeme ke své věčné nezničitelné podstatě. Je to to jediné správné na světě. Máme dar - cítíme, soucítíme - máme prostředek k hledání vědomí, tedy Boha, máme ten nejsilnější nástroj - meditaci, neprobádanou, s účinky fyzickými, duševními i duchovními. Když člověk medituje, stává se silným zářičem.

Největší význam nástupu na cestu poznání spatřuji v tom, že mi chodí informace, začínám chápat smysl věcí, které se dějí. Jakoby vidím do záměru, "Pánubohu pod ruce" - to je snad až rouhání, (trošku pokory, holčičko), vidím své poslání na Zemi a také se nemusím kvůli různým věcem trápit. Vím, proč mi přišel do života nynější přítel, jehož miluji, a přesto spolu nemáme děťátko, po kterém jsem toužila. Každým měsícem a rokem našeho vztahu přicházejí další a další objasnění, proč je to právě on. A já jen nevěřícně kroutím hlavou nad tím, jak vše do sebe zapadá.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz