Tantra v Lažánkách, Lillala


Co mi daly Lažánky?Pomohly mi najít odvahu jako takovou, pomohly mi najít odvahu žít a nenechat sebou manipulovat, pomohly mi najít moji vnitřní ženu. Našla jsem tam spoustu úžasných lidí podobného smýšlení jako mám já, kteří mi pomohli poznat sebe samu, a díky kterým jsem se dokázala otevřít jinému životu, než tomu, který jsem až doposud žila.

Autorka Lillala je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Oshovy meditace

Oshovy meditace, především dynamická a kundalíni, mi pomohly uvolnit a propustit velkou část bolestí, které se ve mně v průběhu mého života nastřádaly. Osho sám, mi pak díky svým knihám, pomohl najít cestu, po které bych se ráda vydala. Pochopila jsem, proč a kde, byla špatná moje původní cesta.

Tantra a Mohendžodáro

Mohendžodáro mi pomohlo najít ženu-bohyni v sobě, díky jednotlivým ásánám, i ostatním ženám. Pomohlo mi, jemně a žensky, stát sama za sebou, za svým rozhodnutím, za svojí volbou. Pravda, stále se učím a pracuji na sobě, ještě stále jsem žákyní "Velké školy života", která mě občas velmi tvrdě zkouší.

Po 25 letech manželství jsem našla odvahu, konečně tento naprosto nefunkční svazek, který jsem udržovala jen kvůli dětem a taky ze strachu, opustit.

Prozatím jsem v rozvodovém řízení a věřím, že všechno proběhne smírem a dohodou, pro nejlepší dobro nás všech. Pomáhá mi každodenní ranní cvičení celé sestavy Mohendžodáro, ásány mi dávají energii, víru a sílu, abych zvládla a ustála všechno, co se kolem mě děje.

Také každý večer před spaním cvičím jednu vybranou ásánu, která mi pomáhá zvládnout aktuální problém, který se zrovna v mém životě vyskytne. Výběr ásány a doba cvičení je většinou naprosto intuitivní, cítím, že "tuhletu" zrovna teď pro sebe nutně potřebuji, v této oblasti života potřebuji pomoc, radu, posilu…



Tantra a první ásána

První ásána mi říká, že jsem krásná žena, plná slunce, radosti a života, a ujišťuje mě v tom, že už si nikdy a od nikoho nenechám ubližovat. Ani od svých rodičů, ani od mužů, ani od svých dětí, ani od nikoho jiného. Pomáhá mi stanovit si hranice ve svém životě, najít sebe samu, najít svoji bohyni v sobě, najít své Já, pomáhá mi najít a probudit své slunce v sobě.



Tantra a druhá ásána

Druhá ásána otevírá moje mimosmyslové vnímání, třetí oko, pomáhá mi stát se bohyní - kněžkou, intuitivní bytostí. Učí mě nelpět na nikom a na ničem.



Tantra a třetí ásána

Třetí ásána mi pomáhá žít a taky přežít všechno, co se mi v životě děje. Říká mi, že všechno to šílenství kolem mě, je vlastně jenom hra. Dává mi sílu překlenout se přes smrt a utrpení, i když rozum říká, že smrt by byla rychlejší varianta, než čekat, až skončí utrpení. Na druhé straně, pokud by měla smrt přijít odjinud, pak mě třetí ásána vítá, protože se překlenu skrze smrt a utrpení, konečně to všechno skončí, smrt by byla oslavou, vykoupením, je-li to takto v Božím plánu.



Tantra a čtvrtá ásána

Čtvrtá ásána mi pomáhá věřit, že i sexualita může být plná lásky a něžností, že díky krásnému sexu, plnému citu a porozumění, se lze dotknout i Vesmíru.



Tantra a pátá ásána

Pátá ásána mě učí, před nikým se nehrbit, neponižovat a neuhýbat. Čelit svému osudu, ať už je jakýkoliv, s narovnanými zády.



Tantra a šestá ásána

Šestá ásána je absolutní odevzdání, odevzdání všeho, s čím si rozum neví rady, odevzdání všech těžkostí a trápení, všech bolestí, odevzdání celého svého žití a bytí Stvořiteli, aby mohl konat, pro moje nejvyšší dobro.



Tantra a sedmá ásána

Sedmá ásána, je to láskyplná energie, která proudí z mé hrudi do všeho co jsem vytvořila, co tvořím, vyživuje láskou moji celou existenci i budoucnost.



Tantra a osmá ásána

Osmá ásána, je to naděje, zrod do nového života v lásce, štěstí, zdraví, blaženosti, klidu a míru a požehnání. Žádný starý život už neexistuje, protože teď se zrodil život nový.



Tantra a devátá ásána

Devátá ásána mi říká, že když jsem prošla všemi útrapami života a zvládla jsem je, pak se stávám ženou, bohyní - rádkyní. Jsem plná sluneční záře, která skrze mě vyzařuje do okolí, a díky které i z ničeho, dokážu vykouzlit báječný život pro sebe, i pro všechny okolo sebe.

Díky Mohendžodáro !!! Doufám, že už nejsem, a už nikdy nechci být a nebudu babo-chlapem, jakýmsi hybridem, který na sobě vláčel tíhu celé domácnosti, a všech problémů. Za odměnu byl tento hybrid, snad kříženec hadry na zem a otroka, neustále vinen za všechny problémy především manžela a následně celé rodiny.

Ne, už nikdy ne !!! Svému manželovi a mým rodičům, k jejich nelibosti, už poslušného otroka nedělám. Teď mám před sebou další úkol, sebrat všechnu svoji mateřskou lásku a přestat otročit svým dvěma dospělým synům. Věřím, že Mohendžodáro mi pomůže, s láskou a světlem, pro nejvyšší dobro nás všech.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz