Tantra - Má psychoterapie nějaký smysl?, Eva Jarolímová


Tématem mé práce je zamyšlení nad tím zda-li psychoterapie nebo jiné učení je pro člověka důležité a má nějaký smysl. O pojmu psychoterapie již bylo napsáno mnoho a v tomto oboru je těžké již něco vymýšlet, ale každý z nás si pod tímto pojmem představuje něco jiného. Ve zkratce by se dalo napsat, že se jedná o pomoc jinému nebo jisté skupině se stejným zaměřením jejího problému. Musíme si ovšem položit otázku zda-li je důležité pomáhat ostatním, když nedovedeme pomoci ani sobě a zároveň i otázku, jak jim pomoci, když si nedokážeme pomoci sami.

Autorka Eva Jarolímová je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a společnost

Když mám napsat, co je tématem mé práce, tak ani pořádně nedokážu definovat co se pod tím vším skrývá a ani si neuvědomuji, jaké jsou možnosti při konfrontaci se sebou samou. Když se narodíte, tak se narodíte s čistou myslí. Zhruba 25 let ztratíte ve škole, třetina života je zasvěcena kultivaci určitého druhu mysli. Záleží v jaké společnosti budete vyrůstat. Ta Vám dá určitý směr. Vaše mysl bude implantace společnosti. Žádná společnost si nepřeje, aby jste měli svoji vlastní mysl. Jste otrokem společnosti, protože Vám implantuje své ideje, je to zcela běžná metoda. Je vědecky dokázáno, že existuje sedm set center v mozku a každé centrum je schopno obsahovat bezmezné množství znalostí. Protože pokud chcete osvobodit svoji mysl a transformovat své vědomí, je to dlouhý proces. Je někdy zapotřebí různých psychoterapeutických metod a meditací, protože každá společnost se bojí každého, kdo zpochybňuje její normy. Nebuďte jen součástí davu, je Ohšovo učení i Sokrates učil lidi, aby měli svou vlastní mysl, svou vlastní individualitu. Přesto pokud budete chtít z tohoto davu vystoupit budete označen jako blázen. A blázen budete, protože si vytvoříte tolik napětí, úzkosti a obav, že to sami nedokážete zvládnout. A zde nastupuje psychoterapie. Jejím účelem je dovést Vám k bodu, odkud můžete vidět svou nepřirozenost. Abyste si uvědomili, kde jste, co jste učinili sami se sebou, že to co děláte, je nepřirozené. Je to dlouhý proces pochopení, abyste se naučili být odpovědni sami za sebe.Tantra a meditace

Terapie však pomáhají pouze v začátcích. Naprosto odlišná dimenze od psychoanalýzy je meditace. Žádná terapie nemá kvalitu meditace. Právě tady narážíme na dva druhy kultury. Západní a východní. Zatímco západní se upnula k psychoterapii, východní kultury řeší problémy meditacemi, což je naprosté odpojení od mysli. A jak jsme již napsali, mysl sama o sobě je problém.Tantra a Oshova metoda

Oshova metoda nás učí k transformaci a udržení nejen tělesného zdraví, ale především k duševní, duchovní a sociální rovnováze. Milovat ostatní a radovat se z práce. To je náš účel života. A není jednoduché žít v určité společnosti a vytvářet si svoje vlastní pravidla. Chceme být zdraví. To je samozřejmé, že prvořadé je naše zdravé. Ale nic není zadarmo a o vše co učiníme ať vědomě či nevědomě se musíme přičinit sami. Chceme mít zdravé tělo, musíme pro to něco udělat. Nestačí, že budeme cvičit, posilovat, uvolňovat se, zdravě se stravovat. Není to jednoduché, je nutné se naučit poslouchat své tělo. Pro někoho je dobré to, pro někoho zase něco jiného. Musíme najít harmonii, protože život nabízí různé situace. A zrovna tak je potřeba neustále živit naši duševní i duchovní stránku, záleží opět na jakém stupni žebříčku vyspělosti se nachází a v jaké kultuře společnosti. U nás žen, jelikož máme posunutou normu ženství, je to o to složitější, že se musíme někdy chovat jako muži. Když hluboko v nás ženách je archetypální potřeba : vytvářet domov, vybudovat své hnízdo a vytvořit něco trvalého, stálého. Je to touha po stabilitě a jistotě.

Závěrem bych napsala, že Mohendžorádo mi otevřelo dveře, abych našla své přirozené ženské kvality. Nakolik mě to bude v budoucnosti transformovat, ukáže ještě čas. Zatím vím jen jedno, že mé vědomí udělalo velký posun a to je určitě dobrý začátek, kdy tímto bych chtěla poděkovat zejména Monice, Zitě, Igorkovi a všem, kdo ve mně probudili tuto proměnu. I tato práce pro mě měla velký přínos, neboť jsem si uvědomila, že člověk může pomoci nejen sobě, ale může a měl by pomáhat i ostatním, aby naše životy byly lepší a plnohodnotnější. I já se budu muset v dané oblasti zdokonalit a provést změny sama se sebou, abych v tomto oboru mohla pomoci ostatním vyřešit jejich vlastní problémy.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz