Tantra a MOHENŽODÁRO - cvičení pro ženy z indické starodávné tradice, Vlastimila Faiferlíková


Jsem žena, jejíž věk se blíží k 50 letům, po celý život se učící a velkou část z něj i učící. Jako vychovatel, jako lektor, jako průvodce různými oblastmi lidského seberozvoje, jako andragog. V červnu loňského roku se můj životní příběh dostal do křižovatky, kdy fyzické i psychické vyčerpání doslova ohrožovalo moji samotnou existenci.

Autorka Vlastimila Faiferlíková je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a město Mohenžodáro

" Mohenžodáro je staré město kolem řeky Indu. Víš, že to město bylo mnohokrát pobořeno záplavami a znovu bylo postaveno do své původní podoby? Byla to tradice. Hodnotné věci se udržovaly ve své původní podobě. Co nemělo smysl, odnesla voda, co mělo smysl, bylo znovu postaveno." V srpnu loňského roku jsem se poprvé setkala s cvičením Mohežodáro a přestože jsem ve svých pocitech byla jako zmíněné staré indické město po zničující povodni, kdy nezůstal kámen na kameni, po necelém roce "stavění" za pomoci všech lažáneckých lektorů, začínám cítit nově postavené základy, které už unesly nové zátěže a zkoušky. Vnímám energii a sílu, kterou mám ve své podstatě a vím, kde a jak ji hledat a nalézat. S obrovským obdivem a pokorou si uvědomuji dar, který jsem dostala a cítím v sobě chuť se o něj podělit. Je mnoho žen, které jsou svým životem unavené, možná bojují s vyhořením, ztrátou energie, možná rezignovaly na svoji ženskost. Vím, že i v mém okolí je mnoho takových žen a že mám všechny předpoklady materiální a technické k tomu předávat poznání Mohenžodára dál. Zdá se to tak snadné, umožnit dalším ženám nalézt opět radost a chuť do života.Tantra a "Amba"

Po přečtení zadaného tématu závěrečné práce mi hlavou neodbytně běžela myšlenka, že jako první musím vyřešit své dilema, zda jsem zralá a připravená předávat filosofii a symboliku Mohenžodára dál, dalším ženám. Naskýtá se otázka, co všechno musí mít, znát, ovládat a být "Amba", bohyně, lektorka cvičení, které navrací krásu na zbořeniště a znovu staví chrámy tam, kde všechno poničila voda či jiná živelná a životní katastrofa.Tantra a její cesta

Mohenžodáro není jen pouhopouhé fyzické cvičení, je to cesta. Je naplněná spoustou činností a aktivit, a pro ženu, která se rozhodne po ní jít, přináší spoustu užitků. Jedná se o školu ženské tantrické jógy, jejímž cílem je rekonstrukce vnitřních zdrojů, energie a ženské podstaty. Využívá formy komunitní, skupinové práce a pracuje s metodami zaměřenými na energetickou práci s využitím pánevního dna. Zachovává a zdůrazňuje kromě fyzického zaměření i vnitřní filosofii těchto cvičení. Akcentuje rituály. Dává prostor každému pro jeho osobní tempo, uvědomění si sama sebe, porozumění věcem, které se dějí a hlavně přináší prostor pro změnu a její přijetí. Náročný úkol pro toho, kdo se rozhodne být průvodcem po této cestě dalším ženám.

Celý rok jsem se potkávala s Mohenžodárem a měla možnost sledovat práci těch, které se rozhodly předávat ho dál. Jaké atributy musí splňovat, aby jejich mise byla tak úspěšná, jak jsem ji cítila na své vlastní kůži já a mnoho dalších z mé skupiny?

Jednoznačně nejdůležitějším předpokladem je víra v blahodárné účinky Mohežodára. Jak už řekl klasik, "kdo chce zapálit, musí sám hořet". Dobrou lektorkou může být jen ta žena, která si sama prošla cestu od spáleniště k rozkvetlé louce. Je důležité nic neuspěchat nechat projít vlny počátečního nadšení i proces dlouhodobějšího uvědomování si změn.Tantra a Osho meditace

Významnou součástí všech setkání školy Mohenžodára jsou Osho meditace a Osho meditační terapie, u kterých je velmi důležité lektorské vedení. Je nutné zvládnout naladění skupiny i jednotlivců, což je velmi náročné zejména v začátcích práce se skupinou. Každému vyhovuje jiný proces a z vlastní zkušenosti vím, že lektoři, kteří nás vedli, střídali různé typy vedení a různé formy např. Dynamické meditace. Dalším důležitým aspektem lektorské práce je schopnost vycítit hloubku procesů, které se v meditacích otevírají a dokázat poskytnout adekvátní podporu. Samozřejmá je znalost celé škály technik a odhad, kdy kterou nasadit tak, aby poskytla správný prostor k rozvoji, pochopení a prožití. Osho meditační katarzní techniky jsou výborným nástrojem k odstranění emočních strastí, zážitků, letitých nánosů, bloků a lektor musí být dobrým motivátorem k tomu, aby se člověk odevzdal, opustil účelovou racionalitu svého běžného života a dopřál si ten luxus duševní a emoční očisty. Z mého pohledu je to ta nejtěžší složka lektorské práce.Tantra a spontánní tanec

Velkou část aktivit školy Mohenžodára doprovází taneční terapie - spontánní tanec. Mohlo by se zdát, že tady lektor nemá žádnou důležitou a zásadní úlohu, že vše plyne samo. Moje zkušenost je taková, že to byla ta část, která mne okamžitě dostala a pro Mohenžodáro nadchla. Snad každá žena má v mládí ráda taneční pohyb a já se po několika tanečních chvilkách díky tanci vrátila o třicet let zpátky a prožívala úplně stejné pocity jako kdysi na tanečním parketu. Obdivovala jsem obrovskou sbírku hudebních nosičů a různých žánrů. Opět jsem oceňovala a cítím jako velmi důležité, aby lektor měl z čeho vybírat, znal mnoho hudebních stylů a konkrétních skladeb, uměl se vcítit do skupiny a sám dokázal skupinu roztančit. Přestože moje "hlava" je velmi silný "hlídač racionálna" lektoři i mne dokázali vytančit do transu a to cítím jako velmi důležitou dovednost.Tantra a sharing

Sharing a jeho vedení je další kompetence, bez které se dobrý lektor neobejde. Opět je tu nutná schopnost vyladění se na skupinu i na každého jedince v ní. Schopnost vytvořit bezpečný prostor, kde budou ženy chtít sdílet. Schopnost a ochota respektovat ty, které potřebují delší čas, ale i ty, které sdílet z jakéhokoli důvodu nechtějí. Sharing je lektorsky důležitý prostor pro modulaci obsahu setkání, který umožňuje program nastavovat přesně na míru potřebám skupiny i jednotlivců.

Při výčtu lektorských předpokladů určitě nemůžu vynechat jako součást lektorské výbavy základní činnost - samotnou sestavu cvičení Mohenžodára, která předpokládá, aby lektor znal, uměl a dokázal v plném rozsahu zacvičit všechny ásany. Důležité je, aby měl vypracovanou metodiku, jak sestavu naučit a uměl nácvik verbálně i metodicky vést.

Poslední u čeho bych se chtěla zastavit, jsou rituály, nezaměnitelná součást školy Mohenžodára. Prožila jsem zatím jen dva, ale stačila jsem si na nich uvědomit, jak je důležité umět citlivě připravit vše logisticky, jak je důležité dokázat udržet mystičnost, jak je důležité minimalizovat verbální projevy a jak je důležité, aby lektor dokázal být tím v pozadí, ale zcela samozřejmě při tom.Tantra a "lektorství"

Je určitě spousta věcí a dovedností, na které jsem ve svém výčtu zapomněla, ať už z důvodu, že jsem je ještě nepostřehla, a nebo se mi teď v tříměsíčním odtržení nevybavují. Určitě k nim patří základní vědomostní vybavenost z různých oblastí lidského bytí, jako je medicína, kterou jistě účastnice ocení, pokud jí lektor disponuje, základní organizační a managerské schopnosti, které jsou nutné k vedení kurzů, určitě jako vhodné se jeví i zkušenosti z jiných příbuzných oborů jako reiki, jóga, kameny, přírodní lékařství, hra na kytaru a hudební kreativita… je toho spousta, co dobrý lektor, který chce předávat dál, musí umět.

Z tohoto pohledu a v tomto okamžiku vím, že splňuji základní předpoklad a to ten, že hořím. A mám touhu zapalovat. Čeká mne dlouhá cesta, protože nechci a nebudu klouzat po povrchu. Vím, že pro většinu požadovaných dovedností mám předpoklady, ale že některých jsem se ještě ani nedotkla. Určitě chci dál pokračovat ve vstřebávání dalších poznatků a zkušeností a určitě vím, že ještě minimálně rok nechci pracovat se skupinou, protože potřebuji mít vnitřní jistotu, že neublížím. Stavím chrám ve svém novém městě a potřebuji mu dát pevné základy, aby se mohl otevřít druhým.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz