Tantra a několik obrazů z cesty ženy, Kateřina H.


Moje milá Kačenko,

Až se narodíš, chtěla bych ti předat tato slova, tyto obrazy, aby sis je nesla v sobě na tvé pouti životem. Je to mapa mého života a až budeš tvořit tu svou, možná zjistíš, že máme kus cesty společný. Pochopila jsem, že je důležité, když se mi otevře nějaká myšlenka či poznání. Ale podstata takového poznání se vyjeví, až když ji sama prožiji. Nehledej pravdu v knihách, chtěj ji zakusit a sama pro sebe ji objevit. Chtěla bych ti předat touhu, kterou mám, touhu ochutnávat život, jeho esenci. Proniknout ke kořenům bytí.

Autorka H. Kateřina je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a sen

Buď silná. Ne tvrdá a neoblomná jako muž, ale vytrvalá jako voda... když zachytíš svůj sen, který tě volá a naplňuje tvé tělo sladkostí, když na něj pomyslíš, jdi za ním a nerozhlížej se kolem. Vykroč odhodlaně a s důvěrou jdi, jdi. Kráčej měkce, ale rozhodně. Jen ty víš, co je správné. Můžeš žádat o radu, o vysvětlení, můžeš poslouchat cizí příběhy, ale tohle je tvůj příběh, sama jej tvoříš.

Jednou jsem se ocitla uprostřed našeho rodu. Byla jsem stará žena, velmi stará. Před sebou jsem viděla ty, které jsou mým pokračováním. Za sebou jsem cítila staré ženy, velký rod žen a velikou sílu... klidnou, jistou, je to zastavení času, je to teď a včera a zítra. Je to hluboké a tiché VÍM. Je to Bohyně Matka. Necti ji. Jdi za tím, co miluješ a ona se ti vyjeví. Poznej ji. A pak pocítíš, že tvá duše touží po tom, ctít Ji, splynout s Ní, žít Ji.

Věz, že všechny jsme jedním.

Jsme tady pro naprosto reálné, totální propojení se životem, s našimi problémy, starostmi, cíli a posláními, se vztahy... Toto smetiště, tento poklad i odpad je naše duchovnost a to znamená náš život, ten nejživější, nejreálnější a nejpravdivější.

Moje milovaná Kačenko, až se narodíš, věz, že jsem s tebou, byla jsem a budu navěky, jsme jedno s nekonečně dlouhou linií Žen.Tantra a několik obrazů z cesty ženy

Nedělala bych to, kdybych nebyla připravená a vůbec o tom nepřemýšlím. Jsem tady, na místě, kde je nahota tolerovaná, ačkoli se na ni někteří dívají skrz prsty. Ale já si ji užívám, hýčkám své tělo šťastná ve své přirozenosti jako malá holčička a zároveň pozoruji těla ostatních, nádherná díla přírody. A pak to přijde. Malý pohlavek. Nepřijetí. Nesouhlas. Společenský odsudek. Něco ve mně cítí náhlý stud, který ale velmi rychle střídá lítost. Lítost nad nepochopením, snad nad sebou sama - že nejsem přijímána. Ale potom se v mém nitru otevírá úplně nový prostor, nová dimenze sebepřijetí a hrdosti. Myslete si, co chcete. Tohle jsem já. Žena. A toto je moje tělo.Tantra a strach

Nemůžu se rozhodnout, stojím na místě. Bojím se, že můj cíl je nesprávný, že když půjdu za ním, sejdu z cesty a uslyším Měla jsi, Proč jsi, Nesmíš, Jak si to představuješ, a spousty výčitek a popela na moji hlavu. K tomu obrovské pochybnosti. Strach, že nevidím před sebe. Nemůžu dopředu. Nemůžu ani zpět. Jsem paralyzovaná. Propadám se čím dál hloub, do místa, kde už samým strachem nejde ani přemýšlet. Ráno se probudím podivně klidná. Že nemůžu? Tak tedy neudělám.Tantra a přijetí

Nádech... hladím jí bedra a držím za ruce... vím, že má bolesti. Pomalu se zvedá ze země a mění pozici rukou... ztrácí rovnováhu, přistupuji k ní zezadu a pevně ji objímám... energie stoupá, ještě chvilku vydrž, ještě to prodluž, můžeš, můžeš... a už to musí přijít, už to přichází. Výkřik z hloubi duše. Hráz se protrhla... život proudí ven a s ním moře slz. A my jen pozorujeme, v objetí beze slov, propojeny dechem a slzami, které jsou tolik léčivé a pravdivé... ano, ano, ano. Ano bez hodnocení, bez předsudků, bez masek. Co je, ať je. Přijmeme to všechno s láskou. To je totiž náš úkol a naše požehnání.

Pro něco jsem se rozhodla. Já sama. Stálo mě to kus života, výčitky, obviňování sebe i druhých, stálo mě to část mé identity. Snažila jsem se, chtěla jsem jim to dokázat, že to zvládnu, že dokončím rozdělanou práci, že neuteču, obhájit se, ospravedlnit se, mít v jejich očích hodnotu. Ne. Nebude to, nechci to, je to jinak. Velké hnutí ve mně. Velký smutek. Stojím s rukama nataženýma před sebou - tohle mám. Přijmi, nebo nepřijmi. Horké slzy zaplavují moje nitro, jiné slzy to nemohly být než tyhle, jsou stvořené pro tuto chvíli. Posun. Nevím kam, nehodnotím. Jen pohyb. Vstup na nové území. Ať přijmeš, nebo ne, jedno je jisté: já přijímám.

Tantra a Bohyně v nás

Město, všední den zdánlivě stejný jako ten předchozí a ten zítřejší. Sleduji synchronizovaný provoz, orchestr naší civilizace a lidi - postavičky jako noty na partituře. Sleduji a usměji se sama k sobě, když si uvědomím, že má mysl už nehodnotí. Vtom spatřím proti sobě ženu; ženu, kterou bych před několika měsíci bez váhání zařadila do škatulky a opatřila cedulkou s několika charakteristikami. Už už se uchyluji ke starým návykům, ale pak se něco stane. Vidím tuto ženu, jak vede své ruce sepjaté v modlitbě, jak se zvedá v životodárném nádechu, jak se hrdě narovnává a vnitřně rozechvívá... Bože, tohle je ono... Náhlé prozření a uvědomění: Bohyně je živá v každé z nás.Tantra a modlitba

Šumění potůčku, tisíc příběhů vody, vody tak vytrvalé, vody, která léčí už jen svou existencí... Něco uvnitř se hýbe... usedám do asány. Hluboký vzdech... spočinutí... začínám prodýchávat pozici a vnímám chladnou hlínu, jsem tady, dcera a učednice, tělo na tělo, ústa na ústa, můj dech plyne s jejím, cítím její tep... potom narovnávám záda a prosím mohutný strom o podporu, opřu se o něj... ještě cítím své kořeny a zároveň putuji nahoru k větvím rozprostřeným na obloze a děkuji s vděčností a pokorou stvořiteli, je to nádherné propojení, vroucí modlitba, ano, tohle je ta pravá modlitba, otevřená, soustředěná, intimní a se slzami v očích... energie proudí celým mým tělem a meditace ještě doznívá... dotkla jsem se jemně a hluboce svojí podstaty... pocítila jsem, že mým modlitbám skutečně je pozorně a hluboce nasloucháno... a vím, že budou vyslyšeny. Děkuji za tyto nádherné chvíle. Ať mi tyto okamžiky vstupují každý den do života, ať prodchnou celé moje bytí. Děkuji.

El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables.
Octavio Paz

Kult života, pokud je skutečně hluboký a totální, je také kultem smrti. Život a smrt jsou neoddělitelné.
Octavio Paz

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz