Princip tantrického spojení a transformace, Jitka Šoltová


Mohendžodáro je jako podstata ženy samé. Hluboké, proměnlivé, spočívající a někdy zase plynoucí, tiché a jindy dynamické. Přijímající stav těla i duše takový, jaký právě je... úvaha z vlastních zkušeností cvičitelky Jitky Šoltové

Autorka Jitka Šoltová je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tvořící z hlubin studny ženské energie. Nemá jasný výsledek ani cíl, stává se živou cestou. Neplyne po horizontu, nesměřuje po vertikále. Plyne v kruhu ? jako jemná energie ženy.Tantra jóga a celistvé přijetí

Mohendžodáro navrací ženu do všech vývojových etap, umožňuje podívat se na prožité fáze zralejším a zkušenějším pohledem, oživí ty zapomenuté, dodá energii do těch, které nás teprve čekají. Může dosytit vnitřní ženu tam, kde to právě nejvíce potřebuje. Je-li žena připravena a prožívá-li jednotlivé pozice s meditativní pozorností, energie dané ásány jemně ošetří zraněné místo. Pomáhá všechna ta místa v těle i v duši ?vidět?, cítit, vnímat. A to často stačí, věnovat onomu poranění, strádání vědomou pozornost, být s ním, vydržet u něj, neutéct. Pak jej můžeme integrovat ? jako součást sebe samé, třeba jen pro ?teď ?, pro tuto chvíli. Teď a tady vnímat svoji celistvost, nevybírat jen části, které se ?hodí? ? nám, přátelům, rodičům, muži?Někdy jsou to objevy radostné, jindy bolestné, ale vždy nesou esenci skutečnosti takové, jaká je.Rozhodnutí o tantrické změně

Teprve po opravdovém a hlubokém přijetí určitého vlastního aspektu, rysu, zkušenosti nebo dokonce stínu se můžeme rozhodnout, zda si jej nadále ponecháme ve svém životě, jako roli mu dáme. S touto fází je spojeno množství emocí, tělesných vjemů, vnitřních dialogů a otázek. Jedna z těch důležitých zní možná takto: ?Je ona objevená či znovuobjevená součást nás samých pro náš život podporující, vyživující, je tvořivá?? Nebo je naopak oslabující vitalitu, vysávající naši sílu, ochromující nadšení?Čas transformace

Cílem není zbavit se slabých míst, traumat, těžkých prožitků, ale vynést je na povrch, pročistit je od dalších nánosů, transformovat jejich energii do posilující podoby. Ze zraňujících událostí nejme schopni obvykl vytvořit zážitky ?pozitivní?, ale uvědomění si vlastní síly, která nám pomohla bolestné události překonat, je velmi podpůrné. Právě transformaci může Mohendžodáro velmi účinně posílit nebo iniciovat. Tak, jak pracuje s prouděním energií v celém těle, pomáhá energiím z nižších center jejich kultivování prostřednictvích center vyšších. Zabraňuje stagnaci v jednotlivých ?patrech?. Kde je stagnace, tam chybí růst. Stagnace je stav momentálního zablokování přirozeného vývoje, plynulého proudu. Mohendžodáro nám přináší příliv nové energie, pohybu i změny. Ne zvenčí, ale zevnitř skrze dosud neobjevené zdroje. Pomáhá ?vidět? všechny aspekty ženy v novém světle. A právě vpuštěním tohoto světla na tmavá místa se pohled na ně může změnit. Mohou se pomocí tohoto světla proměnit, zjemnit a stát se tak součástí celistvé ženy.Tantra a vnitřní potenciál ženy

Mohendžodáro oslovuje spící potenciál ženy. Až již doslovně ? ten fyzický, energetický, tak i obrazně ? duševní a duchovní. Zůstane-li však na povrchu v podobě rychlého cvičení anebo protažení těla, zůstanou na povrchu i jeho účinky. Hloubku přináší spojení s meditací, hlubokým spočinutím v sobě. Variabilitu přináší práce s dechem, polohou těla, vizualizací, meditace v ásáně..Ženě tak umožní prožít tělo jako chrám pro duši, porozumět toku své energie, objevit nová poselství, nadšení, touhy, vize..Dodá jí energii k jejich uskutečnění v reálném životě. Zakořenění se, bytí ve svém středu, to jsou hlavní atributy Mohendžodára.Princip tantrického propojení se, spojení

Se sebou

Propojení energetických center

Propojení ženských aspektů

Propojení s ženskou rodovou linií

Spojení se s ostatními ženami

Výše uvedená spojení mají jedno společné ? velký potenciál samoléčby, a tím tělesného, duševního a duchovního rozkvětu.Tantra jóga jen pro ženy

Téměř slastný pocit vyvolává pomyšlení a hlavně reálná zkušenost, že tento systém cvičení je určen výhradně ženám. Něco jen pro nás. Možná je to dáno tím, jak málo jsou dnešní role ženy vymezené. Všude genderová rovnost, která bezesporu z pohledu principu rovnosti pohlaví přinesla ženám více svobody, možností, příležitostí. Ale nemálo odnesla. Rovnost není stejnost, a na to často ?zapomínají? i ženy samy. Proud doby je mnohdy odnáší od mělkých břehů, kde mohou spočinout, divokost vln je nese na povrchu, ale nedovolí jim pozorný a pomalý ponor pod hladinu k barevným krásám. Ženy potřebují prožívat hloubku a intenzitu. Mohendžodáro je příležitostí k hlubokému a intenzivnímu ponoření se ve společenství žen. Nebo sebe samé. A hlavně k objevení všech pokladů, které naše nitro skrývá. Možná navážeme i blízký vztah s perlorodkou na dně..

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz