Jóni


Jóni doslova znamená lůno, původ nebo zdroj. Jóni označujeme jednak ženský pohlavní orgán, ale také symbol vesmírného mystéria. Jako ženský pohlavní orgán je konkrétním vyjádřením téhož mystéria na ženském těle.


Všechno má svůj původ, všechno na světě má svůj zdroj, když to vzniká, nebo když se to narodí, a k témuž původu a zdroji se to vrací, když to zaniká. Jóni symbolizuje koloběh života.
V neolitu, kdy se rozvíjely zemědělské civilizace, se objevuje významové spojení ženského lůna a země. Tak, jak země dává úrodu, tak i ženské lůno dává nového člověka. Na jaře ze země vyrostou rostliny a plodiny a dají potravu lidem. Do téže země se pak třeba již téhož roku na podzim vrací. Země je přijme, země je pohltí a stanou se základem, zdrojem pro rostliny a plodiny nové. Proto jóni rovněž symbolizuje konec života.
Ženská tvořivá energie dává život, ale stejně tak dává smrt. Proto Šakti, bohyně vyjadřující ženský tvořivý princip, se v staroindické mytologii zjevuje rovněž jako Kálí, bohyně smrti.
Jóni na ženském těle je místo uctívané. Je to malý vesmír, je to spojení s neviditelnými kosmickými silami, a je to vyjádření těchto sil. Je to manifestace původu tohoto světa.
U tantrických obřadů vše slouží k probuzení jóni, k probuzení touhy, k vytvoření intenzivních erotických stavů, k dosažení blaženosti. Vibrující jóni je čistá duchovní rozkoš, je to vibrace vesmíru a otevírání ženské tvořivosti.