Vážení přátelé, IRISDIAGNOSTIKA JAKO NOVÝ VĚDNÍ OBOR, JEN PRO VAŠE OČI


JEN PRO VAŠE OČI. Vážení přátelé, včera jsem se vydala na velikou cestu do Prahy za Irisdiagnostikou. Setkala jsem se s nestorem této metody čechokanaďanem Frankem Navrátilem, BSc.N.D. Toto setkání mne okouzlilo a mne nyní čeká několik měsíců studia, abych Vám mohla tento obor představit in vivo naturam- tedy osobně.


Musím říci, že když mi Frank Navrátil otevřel dveře svého bytu, byla jsem překvapená. Nečekala jsem okouzlujícího muže. Když jsem později nad tímto setkáním přemýšlela, došlo mi, že mne nejvíce zaujaly veliké modré oči. Jaké jiné typické znamení by člověk očekával od muže, který se stal propagátorem diagnostiky stavu zdraví podle očí??- tedy irisdiagnostiky. Velké jasné modré oči!!

www.pranama.blog.cz

Zakoupila jsem sofistikované přístroje: http://www.irisdiagnosis.net/en/computer3.html, mapy očí, knihy a výukové programy a teď mne čeká nádherné bádání, pátrání a studium.

- Oči jsou nejenom oknem do našich duší. A do stavu našeho těla.

- Irisdiagnostika je nejpřesnější metoda diagnostiky, která existuje a zachycuje tělo holisticky, tedy celkově.

- Věřím, že to co se nachází v očích v podobě barev, značek nebo specifických znaků, odráží degenerativní změny v určitých orgánech těla.

- Věřím, že irisdiagnostika není určena k odhalování nemocí, jak je zná klasická medicína, ale k nalezení příčiny nemocí.

- Věřím, že při léčbě nemoci musíme posuzovat všechny aspekty celkového zdravotního stavu, fyzickou, duševní a duchovní stránku.

Klasická medicína dokázala popsat všechny stavy těla pomocí nemocí. Známe tisíce nemocí, ale neznáme na ně lék. Některé chemické léky jsou pouze rychlý a nezodpovědný způsob, jak se vypořádat s určitými zdravotními problémy. Někdy trpíme mnoha příznaky slabosti těla a klasická medicína nenajde diagnózu, slabost a choroba tu je a diagnóza ne. Člověk je i sám před sebou povžován za blázna a posílán na psychiatrii.

Není možné diagnostikovat tělo podle názvu nemocí,ale podle stavu všech orgánů v těle. To je základ irisdiagnostiky, to je základ holistické léčby.

Pro první přiblížení Vám přináším zajímavé rozdělení podle hustoty vláken v oku a jednotlivé typy očí a zděděné dispozice ke zdraví nebo nemoci. Čtěte pozorně!!!:

- OPRAVDU DĚDÍME GENETICKÉ RYSY PO NAŠICH RODIČÍCH A PRARODIČÍCH? - MŮŽEME TYTO GENETICKÉ VLASTNOSTI VIDĚT V OČNÍ DUHOVCE? -MŮŽEME ZJISTIT SOUČASNÝ NEBO BUDOUCÍ ZDRAVOTNÍ STAV JEINCE Z TOHO, CO VIDÍME V OČÍCH?

Stupně hustoty očních vláken Když se podíváme pozorně mikroskopem na duhovku, vidíme, že je složená z vláken paprsčitě vybíhajících z panenky. U některých očí jsou tato vlákna nahuštěná na sobě, a u jiných jsou daleko od sebe. Toto je velmi důležitá vlastnost, která určuje sílu genetické konstituce. Na počátku upřednostňuji pohled na duhovková vlákna, protože okamžitě udávají obecnou genetickou sílu pacienta. Používám stupnici s pěti stupni, kdy Stupeň A je geneticky nejsilnější a Stupeň E nejslabší.

Stupeň A u duhovky se vidí velmi zřídka. Vyskytuje se u úplně zdravých osob s duhovkovými vlákny nahuštěnými v bezprostřední blízkosti, kdy barva duhovky je jednotná a neobjevují se znaky porušení vláken ani odbarvení.

Stupeň B se také u duhovky nevidí příliš často. Vyskytuje se u osob, které zřídka mívají zdravotní problémy, ale v pokročilém věku mohou evidentně nastat nějaké potíže. Barva uvnitř duhovky je celistvá, ale vlákna začínají vykazovat uvolněnou stavbu.

Stupeň C pozorujeme u duhovky běžně. U takových osob se v duhovce objevují odbarvení, mraky, pigmentová ložiska, nebo laguny (dutinky). Často existují deformace v šikmo probíhajících vláknech. Osoby začínají být náchylní k onemocněním.

Stupeň D má u duhovky pouze volně seskupená vlákna, mraky, laguny, nerovnoměrné zabarvení, pigmentaci a vlákna, která často probíhají spíše příčně než paprsčitě. Takové osoby obvykle mají metabolické problémy, a mají překyselený organismus a potíže s vylučováním odpadních látek z těla. Lidé s tímto stupněm duhovky často trpí jaterními, ledvinovými potížemi, potížemi zad a svalovými problémy.

Stupeň E má u duhovky vše, co již bylo řečeno, ale hranice okružní zóny (okružní zóna obklopuje oční panenku) se stává nerovnou a vnější kruh duhovky je tmavší. Existují mezery mezi vlákny a někdy vlákna nejsou vůbec vidět. Na duhovce jsou patrné různé defekty a mohou se rozšiřovat od panenky do vnější části duhovky. Takoví lidé mají hormonální a metabolické problémy a zhoršující se nervový systém. Tento typ pacientů během celého života vyžaduje trvalé ošetření.

S pozdravem MUDr. Monika Sičová,

http://pranama.blog.cz/ :
www.pranama.blog.cz