Rozhovor o Tantrické škole se Sw. Anand Shunyamem,


zakladatelem Meditačního centra Lažánky a Tantrické školy


Jaké byly důvody vzniku Tantrické školy? Z jakého popudu vznikla Tantrická škola?
Mnoho let běžel něco jako tantrický program v letní sezóně. Například čtrnáct let se rozvíjela akce Mystéria lásky, života a smrti, která v současné době je hlubokou intimní čtrnáctidenní zkušeností. Dá se říci, že zážitek na mystériích, ono postupné ponořování se do meditace a intimity, je pravdivá tantrická zkušenost. Každý den se člověk se dostává do meditačního změněného stavu vědomí, kdy sestupuje postupně do hladin, ve kterých se zbavuje strachu a automatických programů. A tato zkušenost je čtrnáctkrát násobena. Letní Mystéria jsou jednorázový prožitek. Sice velice hluboký, velice láskyplný, sice velice naplňující a působící do celého života, ale hledali jsme i postupnou systematickou formu tantry. Tantrická škola by měla být několik na sebe navazujících vícedenních setkáních, které jsou rozvrstveny do celého roku. A to proto, aby každé setkání člověk mohl snadno zpracovat.

Má tantrická škola přínos pro obyčejného člověka?
My všichni, co tantru děláme, jsme normální, obyčejní lidé. Jakýkoliv tantrický seminář, meditace, masáž, sdílení je pro každého. Tantra je uměním života a každý kdo žije, je vhodný pro tantrická setkání. Každému může tantra udělat velkou radost ze života. Každého tantra může udělat vědomějším, každý může rozvíjet svůj talent a harmonizovat mezilidské vztahy, zvláště pak vztahy partnerské. Dělat tantru je tak přirozené jako chodit na vycházku.

Jak se tantra projevuje právě v partnerských vztazích?
V dnešní době jsou lidé doslova převálcováni racionalitou, starostmi o existenci, přehnaně materiálním pohledem na svět. Do partnerských vztahů se promítá to, že partneři na sebe nemají čas, nemají čas na rozvíjení citového, emocionálního života, nemají čas rozvíjet milostný život. Celá vnitřní složka je jako chudý příbuzný. Tantra velice efektivně a přímo otevře všechny tyto dimenze partnerského vztahu. Najednou jsou lidé překvapeni, že mohou něco intenzivně cítit, že intenzivně mohou něco prožívat, intenzivně mohou milovat a že dokážou s druhým člověkem prostě být a užívat si jeho přítomnosti. Dalo by se to ještě přirovnat k tomu, že normální civilizovaný člověk je z hlediska citů, emocí a prožitků asketa. Asketa je na svůj asketismus zvyklý, takže vůbec nemusí chápat, že existuje i něco jiného. Tantra z askety udělá bohatého člověka.

Na jakých úrovních partnerského vztahu se tantra projeví?
Tak jak bylo zmíněno, projeví se na všech úrovních partnerského vztahu, zvláště pak na úrovni vnitřní. Ale pro pochopení dáme nějaký konkrétní příklad. V milostném životě často muž a žena mezi sebou zápasí. Zápasí, protože každý žije v jiném rytmu, jeho touha vychází z jiných podnětů, jakoby oba šli na milostné setkání z jiných stran. Tantra probudí v obou výrazně citovou složku milostného setkání, která pomůže elegantně oba protiklady spojit.

Může tantra něco přinést jednotlivci?
Určitě, bylo by potřeba rozbít dogma, že tantra je jenom párová. Když člověk cvičí různá cvičení, medituje, prožívá hluboké archetypální situace, tak se především zkvalitňuje a zvědomuje jeho vztah k sobě samému. Člověk by měl doslova milovat sám sebe, důvěřovat sám sobě, uvědomovat si sám sebe. Tantra jednotlivce posiluje zdravotně, posiluje jeho talent, jeho vědomí, jeho sílu, jeho rozhodnost. Záleží pak na něm, kde tyto vlastnosti uplatní. Jestli v práci, v zájmové činnosti, nebo partnerských vztazích.

Na podzim 2007 se otevírá čtvrtý ročník tantrické školy. Mohu do tohoto ročníku vstoupit, i když s tantrou začínám? Pociťuji trochu obavy...
S tantrou se nemusíš bát, tantra je nejlepší forma rozvoje člověka. Jednotlivé tantrické školy koncipujeme jako volně navazující. Chceme, aby tantra byla cesta, po které každý zájemce může jít dlouho. Takže každá tantrická škola se liší programem. Na druhé straně chceme, aby tantra byla pro každého, aby tantrická škola byla otevřená. Toto je ve skutečnosti tantra, tantra má spojovat lidi všech věkových kategorií, obojího pohlaví, různého vzdělání. Můžu upřímně říct,že nemám rád takové to vypreparované elitářství, kdy si jedna skupina hraje na něco odlišného. Na druhé straně se ani necítím dobře v tom, kdybych měl donekonečna vést ten stejný a stejný program. Jsou lidé, kteří se naučí jeden víkendový seminář a ten celoživotně opakují. To já nepovažuji za moc prospěšné. Tantra naopak umožňuje neustálý růst, neustálou proměnu forem, tantra je život a vše co žije, tak se mění a tak se musí měnit tantrická škola.

Co tedy nabízí příští ročník tantrické školy?
Osobně se velice těším na tantrická objetí. Jsou to párové pozice, které obvykle cvičí muž se ženou, ale není žádný důvod, proč by to nemohl cvičit muž s mužem nebo žena se ženou. Jsou to pozice, ve kterých stačí být a vnímat druhého člověka a najednou se dostaví meditační tantrický stav, zvláštní druh prožívání. Tantrická objetí spadají do celého cyklu Tradiční kundalini masáže a jsou to prvky energetického posílení a oživování člověka. V letošním ročníku se budeme rovněž zabývat tantrickými masážemi, budeme probírat energetizující techniky, tajné body na těle, různé způsoby provokace. Místa na těle, která člověk běžně nepoužívá nebo by si je rozhodně nespojoval s masáží nebo milostným životem. Ale která mají zásadní vliv na člověka.

Běžným základem každé školy jsou párové tantrické meditace, tantrická přírodní léčba. Budeme znovu otevírat téma intimita, božské tělo, budeme živou formou předávat starodávné tantrické techniky, ale budeme plout s energií a rovněž v některých programech budeme improvizovat podle toho, co se ve skupině bude dít. Budeme otevírat archetypální vztahy. Muž přijme ženu, jestliže přijímá svoji maminku, jestliže je schopen přijmout svoji milenku, jestliže je schopen přijmout svoji dceru. Stejně tak žena přijme muže, jestliže přijímá svého tatínka, svého milence i svého syna. A proto můžeme prozradit starodávné tantrické oslovení mezi mužem a ženou: "Jsi moje maminka, jsi moje milenka, jsi moje dcera." "Jsi můj tatínek, jsi můj milenec, jsi můj syn."