TANTRICKÝ RITUÁL - skrytý návod na cestě k osvícení


Lidský život má smysl, když v jeho průběhu člověk spěje odněkud někam, když na začátku života se člověk nachází v určitém stavu mysli a energie, a v průběhu života dochází ke změně tohoto stavu. Změna znamená život. Cokoliv, co se mění, žije. Staří mistři předávali svá učení a přitom říkali, že stačí, když se stav mění. Změna jakéhokoliv stavu je už cesta.


Nemusíme ulpívat na výsledku a na konečném cíli, potřebujeme jen důvěřovat přirozenému vývoji člověka, tzn. pochopit, co to vývoj vlastně je a odstraňovat vše, co by přirozený vývoj potlačovalo a ničilo. Staří mistři sdělovali své nadčasové pravdy a zároveň říkali, že život sám se stejně nedá příliš ovlivnit než tak, že ho budeme žít.

Tantrický rituál je jedna ze zkušeností, která pomáhá člověku vydávat se na svůj přirozený vývoj a uvědomovat si svůj život. Tím, že si uvědomujeme svůj život, že si uvědomíme, co žijeme, tím se přirozeně vyvíjíme. Tantrický rituál otevírá smysly, člověk se stává senzitivním, tantrický rituál probouzí vědomí.

Říkáme, že tantrický rituál je návod. Aby něco mohlo být návodem, tak musí mít svůj postup, svůj scénář. Ritualizovaná činnost je činnost, která má svůj přesně daný scénář v čase a prostoru. Rituál je něco, co se opakuje, co se dokonce může pravidelně opakovat. Rituál je přesně daný a může se často opakovat, protože změna se neděje ve formě, ale v obsahu. Člověk může mít problém dodržet všechny postupy rituálu, může toužit po změně, ale změna formy by znamenala ztratit pointu.

Jak tantrický rituál funguje si můžeme vysvětlit na jedné technice, které se říká "Letmý polibek". Muž a žena k sobě přistoupí a jemně se dotknou vzájemně rty. Jako rituál si to představme, že muž a žena na sebe pohlédnou, mají předepsané šaty, jsou naprosto čistí, mají na obličeji namalovaný archetypální znak a mají za sebou přípravnou meditaci. Muž a žena na sebe pohlédnou, muž nejdříve udělá sedm krůčků k ženě, žena udělá sedm krůčků k muži, oba dva se vzájemně ukloní a poté se dotknou jemně rty.

Setrvají v dotyku několik sekund a oba dva se ukloní, žena ustoupí sedm kroků a muž ustoupí sedm kroků. Toto je scénář krátkého rituálu. Na tělesné úrovni se jedná pouze o letmý dotyk, ale na vnitřní intimní úrovni dochází k neuvěřitelným změnám. První provedení rituálu samozřejmě nic neznamená, rituál se musí opakovat. S každým opakováním intimita obou se vzájemně prolíná. Je přítomna meditace, je přítomna modlitba, je přítomno přijetí, úcta, láska, v nepo-slední řadě trpělivost a odevzdanost Existenci. Protipóly se přitahují a odpuzují tak, jak se oba k sobě přibližují a vzdalují. Probouzí se postupně velká touha, ale je jim na dlouho dovolen pouze letmý dotyk. Udržet se delší dobu ve vědomí a v trpělivém otevřeném opakování rituálu znamená prohlubovat svůj talent a své univerzální schopnosti. Rituál rozbíjí chaotičnost mysli. Člověk prochází neuvěřitelným vývojem od jednoho rituálu do druhého.
Startuje se jeho podvědomí, nevědomí, kolektivní nevědomí, kolektivní podvědomí - prostě všechny druhy vnitřních sil a všechny druhy vnějších sil. Nemůže tomu být jinak. Tím, že se jedná stále o stejný pohyb a stále stejný úkon, tak se mění něco uvnitř. Protože se nemůže měnit nic vně, musí se měnit něco uvnitř. Dovedete si představit, když milenci zahájí krásný večer takovýmto hodinovým rituálem, jak to promění jejich večer? Všechny stresy budou odfiltrovány, mocenské boje a výkřiky ega, které bývají v našem podvědomí, budou utišeny, a láskyplné odevzdání prostoupí celý večer. Samozřejmě, budou-li takového rituálu oba schopni. Dovedete si představit, kdyby takový rituál oba milenci dělali sedm hodin denně sedm dní v týdnu sedm měsíců? Kolik by to bylo trpělivosti, kolik by to bylo odevzdání, kolik by to bylo modliteb? Dovedu si představit, že by to navždy změnilo jejich život.