Nebojte se tantry


Když si dá člověk čas a přemýšlí o svém životě, tak si položí otázku, co je v jeho životě nejdůležitější. Většina z nás nalézá odpověď, že nejdůležitější je láska, city, rodina, zdraví, kvalitní lidské vztahy. Nebo jsou to alespoň hodnoty, která náš život zásadně ovlivňují. Obvykle je člověk ponechán svému osudu a je vystaven životním útrapám, takže ve skutečnosti v životě "plave".


Hledá a objevuje co je to láska, hledá v sobě opravdové city, bojuje o vytvoření či udržení rodiny, jeho zdraví je oslabováno nemocemi a on hledá něco jako zdravý kořen, touží po dlouhodobém hlubokém svobodném vztahu, ale potkává se s nevědomím, se strachy, s nejistotou.

Jestliže existuje nějaký trénink pro život, jestliže existuje nějaká systematická a praktická pomoc, jestliže existuje něco, co ze života umí udělat umění, tak je to tantra.

Je potřeba vzít zásadně jako fakt, že lidé neví, co je to tantra, že mají obvykle kuriózní představy vyvolané médii, filmy či pokleslými pokusy a nikoliv opravdovou tantrickou zkušeností.

Opravdová tantrická zkušenost otevírá nejdříve vztah k sobě. Člověk se učí prožít a porozumět sobě, změnit vnitřní stav, začít si více důvěřovat, a z kvalitního vztahu k sobě se rodí vše ostatní. Z kvalitního vztahu k sobě se rodí opravdová, citová, milostná, partnerská zkušenost.

Tantrické semináře počítají s účastí normálního člověka, který o tyto hodnoty stojí, je naprosto normální, že si na všechny programy zvyká, že potřebuje čas. Tantrické semináře jsou vedeny láskyplně a v klidu a v meditaci, člověk se vydá na další krůček jedině tehdy, když chce, když je na to vnitřně připraven.

Přijeďte na tantrický seminář a my s vámi budeme dělat uvolnění, antistresové programy, zdravotní posílení a teprve až to budete cítit, nabídneme vám párovou zkušenost.