Komunikace člověka s člověkem


Seminář Intimní sdílení, který je první částí Tantrického festivalu, 1.- 3. května, ukazuje cestu z partnerských nedorozumění a ze samoty člověka vůbec. Jestli jste partneři a s tantrou začínáte nebo hledáte vhodného partnera, tak je to ideální začátek.


tak je to ztráta komunikace člověka s člověkem. Člověk nahrazuje přímou komunikaci nějakou technologickou pomůckou. Ve skutečnosti mu chybí lidské teplo a přímý kontakt. Dokonce v osobním styku si moderní člověk nadbytečně chrání své nitro, takže mezi sebou hovoří nikoliv dva lidé, ale naučené programy zdvořilostních frází, argumentů a potvrzování dosavadních názorů.

Láskyplný a hluboký seminář, který otevírá hloubku člověka a jeho intimní sdílení. Dokonce i zkušený absolvent tantrických kurzů ocení příležitost zbavit se uzavření, které si člověk vytváří, aby si chránil svou intimitu, tedy něco, co obvykle nezná. Seminář ukáže, jak cesta od hlavy k srdci a od naučeného jednání k přirozenému jednání intimitu otevírá. Díky tomu vznikají opravdové vztahy mezi přáteli, partnery, milenci a nikoliv pouze náhražky.

Ne náhodou je seminář slavnostně zahájen tantrickou technikou Otevřené srdce za účasti irského hráče na keltskou harfu Seana Barryho, což ukazuje že intimní sdílení může být krásné a hluboké a že tantra je uměním života.