Zpověď tří oříšků aneb surrealistická tragédie, kde je všechno pravda jako věž


Divadelní inscenace - premiéra 30. dubna

Na předvoji Tantrického festivalu, na akci Pálení temnoty (29.4.-1.5.), která probouzí ony prastaré rituály, které jsou v nás ukryté, zažijeme od neděle do úterý hluboký katarzní seminář...


Poslední dubnový den je znám jako Pálení čarodějnic a je to zajisté pozůstatek lidových vegetativních slavností známých z předkřesťanské doby.

Zpověď tří oříšků je program na pomezí divadelní inscenace a katarzního semináře. Jedná se o divadlo jednoho herce v podání Alice Novákové, kterou alternuje neméně dobrá Elisa Kašková. Režie se ujal v jistých kruzích známý František Kaštánek, který některé obrazy konzultuje s naprosto neznámým Igorem Samotným.

Toto divadlo pracuje s principem tradičního mýtu, vystoupení herečky je podobné šamanskému rituálu, ale i tradičnímu řeckému dramatu stejně tak jako lidovému divadlu. Po formální stránce inscenace nachází vlastní tvar, který je inspirován již zmíněnými divadelními formami, po obsahové stránce provokuje hluboké a skryté oblasti lidské duše a vyvolává očistný proces.

Tento proces je umocněn celou akcí, ve které zapálíme vnitřní a vnější oheň. Zážitek nás dovede k hluboké rituální podstatě divadla. Nicméně ještě zajímavější bude seminární část, neboť účastníci formou semináře zažijí tréninkové postupy herečky, které je mohou dovést k podstatě člověka.

Některé úryvky inscenace, která je vedena více formou pohybu a práce s energií, budou použity jako meditační nebo tranzovní program pro práci se strachy a emocemi člověka.