MUŽSKÁ SÍLA


Mužská síla je prožitkový seminář, který využívá prvků tantrické jógy pro muže, meditací, masáží, energetizujících technik inspirovaných bojovým uměním. Tantra pro muže probouzí a harmonizuje mužskou přirozenou agresivitu pomocí práce s čakrami, dechem a pomocí starodávných energetizujících cvičení. Mužská sexualita se zde chápe jako životní energie, kterou je možné užít jak pro zdravotní účinek, tak pro milostnou přípravu.


Deset důvodů, proč dělat mužskou tantru: 1. Nám mužům chybí mužská společnost. Celý život jsme vystavováni kontaktům se ženami, což mění naše základní vzorce chování. 2. Moudrá starodávná společenství pěstovala mužské přechodové rituály, ve kterých muž nabíral svoji mužskou sílu, mužská tantra je takovým přechodovým rituálem. 3. Existuje mnoho kurzů specializovaných pro ženy, ženy se umí velice dobře podpořit ženským kolektivem, normální muž nemá kde hledat oporu. 4. Muži v dnešní době umí být laskaví, vlídní, umí komunikovat, vciťovat se, mají tedy spoustu ženských vlastností, které člověk potřebuje pro život. Ale mužům často chybí základní mužské vlastnosti jako je síla, rozvaha, umění se rozhodnout, stát si za svým. 5. Muži potřebují obnovit svoji přirozenou agresivitu, svoji základní mužskou energii lovce, bojovníka, ale i šamana a moudrého rádce. 6. Muži potřebují mužskou komunitu pro přirozený odpočinek. Muž si potřebuje odpočinout od manželky, maminky, dcery, spolupracovnice, šéfové, sekretářky. 7. Muž potřebuje najít sám sebe, své vlastní mužské pocity, své vlastní tělo, svou vlastní energii. Muž potřebuje najít svoji přirozenou sexualitu a vstupovat do milostného života jako rovnocenný partner, který si je vědom svých potřeb a který umí mít pozornost taky na sebe, nejen na ženu. 8. Muž potřebuje být sám sebou, aby porozuměl partnerským vztahům, aby uměl být v partnerském vztahu sám za sebe. 9. Muž, který nalezne sám sebe, svoji vlastní energii, svoji vlastní přirozenost, se stává spontánně atraktivním pro ženy a lehce vstupuje do společenských, pracovních i milostných vztahů se ženami. 10. Mužská tantra je velmi zábavná, posilující, inspirující. S mužskou tantrou máme velmi dobré zkušenosti. Muž, který jednou ochutná kumulovanou mužskou energii, tak se rád do společenství mužů vrací.