Prakašája tantra


Prakáša je doslova světlo, jas, jasná planoucí záře osvícení. Kašája je vášeń, náruživost, jemný vliv, kterým působí na vědomí smyslová rozkoš. Prakášaja je světlo vášně, jas rozkoše, planoucí záře náruživosti, osvícená smyslnost. Prakašája je přijetí smyslné rozkoše, probuzení smyslnosti a vášně a její spojení s vědomím.


Prakašája tantra učí, jak být smyslný a vášnivý vědomě. Člověk se nemůže rozvíjet, pokud v sobě neprobudil pudovost, základní instiknt, pokud jej nepřijal se vším všudy.
Základní instikt civilizovanému člověku působí věčné problémy. Je to pandořina skříňka problémů, disharmonií a nemocí. Civilizovaný člověk evropského a amerického typu potlačil svoji sexualitu, proto jeho život je bez vášně a citu. Tělesnost je považována jako něco nevhodného, dříve dokonce nečistého. To způsobuje energetické problémy člověka, ty se promítají především do vztahů mezi mužem a ženou.
Prakašája tantra učí, že vztahy mezi mužem a ženou mají vždycky svůj pudový základ, v každém vztahu je přítomna sexualita. Ta by měla být přinejmenším láskyplně vnímána. Prakašája tantra je způsob přijetí pudovosti a transformování smyslové rozkoše v lásku. Během rituálu nebo meditace je zapojena hlavně múladhára čakra a svádhišthána čakra, první a druhá. Mužské genitálie jsou ženou jemně stimulovány, muž tuto stimulaci přijímá a provádí kruhové dýchání z múladháry čakry do anaháty čakry, z první do čtvrté.
Z první do čtvrté čakry nadechuje a z čtvrté do první vydechuje. Žena dýchá ve shodě. V druhé části se oba milenci obejmou a opřou čela o sebe a opět následuje kruhové dýchání z anaháty čakry do sáhasráry čakry. Rituál se opakuje při výměně rolí.
Energie kundalini stoupá intenzivně vzhůru, pudovost a její energie je využita ve prospěch zdraví a vědomí.