TANTRA-JOGA PRO ŽENY, PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU


Jsem Víla, která Ti dává život.
Půvabná Morana vedoucí Tě do Síně Mrtvých.
Bohyně, do jejíhož chrámu nevstoupíš bez pozvánky.
Matka a milenka, která Tě konejší a hladí, když máš splín.
Strážkyně krbu a léčitelka, která zná lék na tvé rány.
Bojovnice v dobách, kdy je třeba hájit svou sebeúctu
před slepými samuraji, kteří neznají mou cenu.
Těhotná vlčice nosící v lůně celý vesmír.
Šamanka vykonávající při měsíčku dávné rituály.

Jsem Lilith nespoutaná a nezkrotná.

Tvá Venuše


ŽENA SE STÁVÁ OPRAVDOVOU ŽENOU, JAKMILE SE SPOJÍ SE SVOU VNITŘNÍ ŽENOU A SE VŠEMI OSTATNÍMI ŽENAMI SVÉHO ŽIVOTA.
Tantra-joga pro ženy představuje specifický směr tantry.
Jde nám o to probudit v ženě opravdové naplněné ženství,
jemnou ženskou energii a vitalitu.

Žena se podle nás stává opravdovou ženou až v tom okamžiku, kdy přijme do svého srdce všechny své ženské sokyně,

ženské přítelkyně a ženu jako archetyp a ženu jako bohyni a ženu jako divokou vlčici.

Tantra -joga pro ženy je celoroční projekt,
který se skládá ze čtyř víkendů určených pouze pro ženy,
z festivalového týdne pro ženy a jednoho týdenního setkání se ženami během léta.

Ženské hodnoty jsou láska, umění, skutečné lidské vztahy, pohoda domova, zkrášlení uměním.

Žena je i matkou, ochránkyní, patronkou domova, ženského láskyplného přijetí muže, žena je pěstitelkou a léčitelkou.


Všechny tyto aspekty budeme v ženě objevovat a posilovat.
Objevíme a posílíme ženský orgasmus jako cestu ke krásnému a láskyplnému životu.

Ozdravíme pomocí tantrické ženské energie ostatní části těla, pomocí ženského tantrického cvičení se dotkneme ženství a veliké skryté síly uschované v ženských pohlavních orgánech.

Tantra -joga pro ženy je ideálním vstupem do tantrické školy.

Tantra -joga pro ženy je přípravou na cestu tantry, žena po absolvování celého cyklu tantra joga pro ženy je poté schopna vstoupit do tantrické školy beze strachu a předsudků.


Jaký je přínos tantra jogy pro ženy:
Žena se cítí úžasná, dynamická, krásná
Žena se stává dobrou matkou
Žena posiluje své zdraví
Žena naplno prožívá svou sexualitu a lásku


"Marte, odhoď svou zbraň před tím, než vstoupíš do mého chrámu.
Jsem Víla, která Ti dává život.
Půvabná Morana vedoucí Tě do Síně Mrtvých.
Bohyně, do jejíhož chrámu nevstoupíš bez pozvánky.
Matka a milenka, která Tě konejší a hladí, když máš splín.
Strážkyně krbu a léčitelka, která zná lék na tvé rány.
Bojovnice v dobách, kdy je třeba hájit svou sebeúctu
před slepými samuraji, kteří neznají mou cenu.
Těhotná vlčice nosící v lůně celý vesmír.
Šamanka vykonávající při měsíčku dávné rituály.
Lilith, která je nespoutaná a nezkrotná.

Tvá Venuše


www.pranama.blog.cz/