KÁMASÚTRA - tantrický projekt


V meditačním centru v Lažánkách běží už od roku 1991 tantrický program. Původní etno-divadelní akce, později mezní prožitkové archetypy, následně tantrická mystéria a tantrické školy vychovaly v nás určité tantrické vědomí.


Náš způsob dělání tantry měl vždycky blízko k umění, vycházíme z původního indického zdroje. Naši učitelé pochází z Indie a jsou tantričtí mistři. Vycházíme rovněž z přírodní léčby a také z rituálního divadla. Musíme pochopit, že divadlo mělo velice často funkci popularizovat na veřejnosti hlubší, vědomější život. Existuje staroindické divadlo, které zprostředkovávalo tantrickou zkušenost. Uvědomění si toho, že tantra je zároveň umění vnitřní, zároveň umění milostné, zároveň umění společenské, formovali jsme projekt Kámasútry. Tento projekt zahrnuje tři divadelní inscenace. První inscenace se nazývá "Kámasútra - stopy našich předků", druhá "Kámasútra - labyrint světa", třetí "Kámasútra - ráj srdce". Celkový inscenační projekt může mít délku až šest hodin. Jednotlivé inscenace jsou zajímavé tím, že ukazují některé tantrické techniky, že zprostředkovávají zajímavé způsoby práce s energií, s emocemi, s prožitky, ukazují techniky na vnitřního muže, vnitřní ženu. Projekt je dále zajímavý tím, že jednotliví herci procházejí tantrickým vzděláním a Kámasútra a speciální tréninky pro tyto inscenace jsou vlastně profesním vzděláváním použitelným pro tantrické programy, ale i pro veřejné vystupování. Kámasútra jako inscenační tvar pracuje přímo s energií. Divák je uváděn do společného energetického prostoru. Kombinací gagů, komických situací, obřadných rituálních prvků inscenace může dosahovat uvolnění, emoční probuzení diváků. Zveřejněním intimních emocí společně s významotvorným prostorem se divák v možné míře stane účastníkem přechodového rituálu, zvláště jestli projde celou ságou.
Kámasútra - stopy našich předků evokuje naše představy.
Kámasútra - labyrint světa odhaluje náš emocionální svět.
Kámasútra - ráj srdce nás zavádí do tantrického rituálu.
Na inscenační projekt navazuje komplexně celá řada workshopů a následně Tantrická škola. Kámasútra jako projekt má tedy mnohovrstevné použití. Jsou to zábavné, ale i emotivní inscenace, je to skupinová přírodní léčba, je to tantrická metodika, je to trénink všech účinkujících a je to veliký námět pro workshopy a pro práci s lidmi.