Mantry na otevření mužné íly


Vibračně má muž a žena stejné tělo. Působíme-li vibrací do intimní oblasti, tak efekt je podobný jak u ženy, tak u muže. Přesto je možné zaměřit program na muže tak, aby narostla jeho přirozená agresivita, a tato agresivita aby byla transformována v životodárnou energii.


Další důvod pro mužské programy je ten, že muž potřebuje podporovat své přirozené mužské vlastnosti jako je rozhodnost, jistota, rychlost, dynamická přizpůsobivost, síla apod. Civilizovaný muž tyto archetypální vlastnosti ztrácí. Neví, že je muž, respektive nezná ten pocit, že je muž. To, co cítí, je civilizací přetaveno. Cítí v sobě jakýsi produkt civilizace, nemá kontakt se sebou samým, nemá kontakt se svými kořeny. užský kolektiv, který je vystaven účinkům směrovaných manter, nalézá sebe sama. Muž se stane mužem tím, že si rozvzpomene na to, že je muž. Toto rozvzpomenutí není možné pomocí přednášky, informace nebo knihy.
Je to energetický stav, který musí prožít. Naše Tantrická škola používá určité dynamické i klidné směrované mantry. Mantrou rozuměj léčebný zvuk, který se může mnohokrát opakovat a posilovat sebe sama.
Používáme kombinaci určitých rytmů, určitých pohybů, určitých zvuků a povzbuzujeme šedou mozkovou kůru, nejstarší části mozku, centrum hara a celý energetický systém u muže. Opravdový muž pak probouzí ženu.