Význam jména


Častokrát bývá v těchto primitivních společnostech pravé jméno utajováno, aby bylo chráněno a aby daná osoba mohla dorůst do síly svého jména. Aby o ní nikdo špatně nemluvil a aby se její duchovní autorita mohla rozvinout do plných rozměrů.


Význam jména

Několik lidí se mne ptalo, jakou symboliku a význam má sanjásinské jméno, které v Lažánkách používáme.

Sanjásini jsou novodobí žáci Osha, kteří od něj přijali meditační jméno, mnozí považují ten den, kdy jim bylo jméno uděleno za své narozeniny, říkají : tomorrow is my sanjasin birthday, zítra mám své sanjásin narozeniny.Troufám si tvrdit, že v Lažánkách je tradice Osha posunuta, není zde tak silně vyvinuta a přijímána, přesto však mnozí své sanjásinské jméno používají, má pro ně hluboký význam.

Podívejme se ale co se skrývá za tímto tajemným udělením jména a ztotožněním a přijetím nového jména za své.

Ve společnostech, kde jsou jména pečlivě vybírána pro jejich kouzelný nebo mystický význam, znát jméno osoby znamená znát její životní cestu a duševní vlastnosti.Častokrát bývá v těchto primitivních společnostech pravé jméno utajováno, aby bylo chráněno a aby daná osoba mohla dorůst do síly svého jména. Aby o ní nikdo špatně nemluvil a aby se její duchovní autorita mohla rozvinout do plných rozměrů.

Je to síla jména. V dnešní společnosti, která se tryskem řítí k vyčerpání a povrchnosti, nemáme zájem zabývat se duševní silou člověka a jejím vývojem, natož pak silou duchovní. Dokonce je toto snažení a růst sledován s určitým despektem a opovržením. Mnozí se ptají jaký má význam znát svou životní cestu a duševní vlastnosti, na co je podporovat a chránit?Ulpíváme na povrchnosti dne, nechápeme hlubší význam života a jeho zákonitosti. Meditační jméno, které používáme v Lažánkách je mementem. Je to cíl, je to směr, je to nasměřování na cestu, je to symbolické zasvěcení na duchovní a meditační cestě. Sanjásinské jméno otevírá a podporuje tento význam v nás, duševní a duchovní aspekt bytí.Vím, že když jsem já sama byla v Puně, když jsem byla zasvěcena do svého jména, byla to pro mne běžná událost indického dne. Platí totiž, že čím je blíže člověk posvátnu, tím méně jej vnímá a naopak. Čím je od něj vzdálenější, tím více jej zveličuje.

Přesto vnímám, že přijmout vnitřní pojmenování své duchovní cesty, přijmout božský aspekt v duši a pojmenovat jej, tak toto přijetí a pojmenování otevírá cestu k Bohu.

Pranama

www.pranama.blog.cz/ !!!!!