PŘIJETÍ VÝZVY


O archetypu divoké a bojovné matky a o archetypu pečující, láskyplné matky v duši každé ženy.


Tentokrát bych chtěla hovořit o různých aspektech v duši, které nás bud chrání, a nebo nás ponoukají k divokému životu.

Zůstaneme-li příliš dlouho v zajetí lehkého přístupu k životu, s takzvanými chránícími matkami v našich duších, zjistíme, že se v životě vyhýbáme všem výzvám a nabídkám, a tím blokujeme další vývoj.

Zároveň se stáváme čím dál více neklidnější a nespokojenější, máme pocit, že se život nevyvíjí správným směrem. Objevuje se určitá rozmrzelost a mdlost, dávno jsou pryč dny nabité sluncem a vášní, zbyla pouze vzpomínka.

To je dáno tím, že v našich duších dlí takzvaná hodná matka, která nás bere jako dítě, které je potřeba chránit. V každé duši je tato hodná matka přítomna, je to potřeba a pozůstatek z dětství, je to hodná matka, která nás chrání a opečovává v období nemoci nebo v dětství, v období, kdy je potřeba, aby duše vstoupila na práh lásky.

Naopak ženu, která má hodnou matku v duši potlačenou poznáme podle toho, že se necitlivě vrhá do všeho nového, třikrát již objela svět a dobyla Mont Blanc, neumí spočinout a je hnána k absolutní činnosti. To je ale jiný případ, tím se dnes nechci zabývat.

Chci se zabývat jevem, kdy se nám zdá, že se naše životy nehýbají dopředu, kdy se nám zdá, že se potápíme v kalné vodě a plýtváme drahocenným časem. Vězte, že to převažuje vliv hodné matky v naší duši. Její vliv je příliš silný, zjišťujeme, že se naše životy nepohnou dopředu, že neustále váháme a zůstáváme raději doma, v místech, kde má duše klid a zároveň ale zaostává, necítíme, že bychom žili takový život jaký chceme. Toto ale není cesta opravdového ženství.

Nechci ale, aby se žena vrhala do nebezpečného dobrodružství nebo aby byla zmítána trpkým osudem. Mám na mysli, že si žena musí ve svém životě určit to, za co je ochotna riskovat a čeho chce v životě dosáhnout. Takové rozhodnutí zbystřuje intuici a posiluje mysl.

Toto rozhodnutí a tyto kroky souvisí s jiným typem matky v nás, je to bojovná matka, která je skryta hlouběji, je opravdovější, ale zato drsnější a nekompromisnější. Pokud chceme v životě prorazit určitou barieru, je potřeba se s tímto aspektem duše spojit.

V životě se setkáváme s obdobím, kdy má nadvládu nebezpečná matka a s obdobím, kdy jakoby spíme a přešlapujeme z místa na místo, to má nadvládu hodná, pečující matka.

Na tantře pro ženy se velice často setkávám s oběma typy žen a hledám mezi nimi rovnováhu. Právě chci upozornit na to, že vzájemným setkáváním se a konfrontací lze obě vlastnosti, které jsou mimochodem vlastnostmi duše v každé z nás, tak tímto vzájemným setkáváním se a konfrontací se oba aspekty vyrovnávají a doplnují.

Není lepšího léku pro váhající ženu, než přiblížení se k opravdové reálné ženě, která má archetyp bojovné, divoké matky zdravý a jde jistě životem. Touto hlubokou konfrontací skrze meditaci a setkávání se na tantře pro ženy dochází k uzdravení příliš starostlivé pečovatelské matky a její vyrovnání.