Manželka


Tchýně a tchána si hledí, je jim oddána a neodmlouvá, hovoří zdrženlivě a tiše, a nahlas se nesměje.


Jediná manželka, oddaná a milující, nechť se k manželu chová, jako by byl bohem.

Zaslechnuvše venku hlas přicházejícího domů, stojí připravena vprostřed komnaty pravíc: Co poroučíš?
Myje mu nohy sama.
A nepřichází manželovi na oči o samotě beze šperků.
Utrácí-li příliš nebo bezúčelně, vytkne mu to v soukromí.
Uléhá později a vstává dříve, a spícího nebudí.
A kuchyně budiž pěkně skryta a pohledna.

Nechť se vyvaruje drsných slov, nevlídných pohledů, odpovědí na půl huby, postávání ve dveřích nebo vyhlížení z okna, klábosení na zahrádce a dlouhého prodlévání mimo dům.
Nechť odstraňuje pot, zubní nečistotu a tělesný pach.
Nechť i ona sama zachovává zbožné sliby a půsty manželovy.
Nechť nevyzrazuje cizím lidem výši jmění ani to, co jí svěřil manžel.
Sbírá jeho odložené a obnošené šaty a pere je a všelijak barví.
Tchýně a tchána si hledí, je jim oddána a neodmlouvá, hovoří zdrženlivě a tiše, a nahlas se nesměje.
Bez vědomí manžela nerozdává nikomu. Je-li manžel na cestách, nechť zůstane ozdobena toliko snubním náhrdelníkem, uctívá božstva a postí se, a věnujíc se hospodářství, hledí si domácnosti.

Snaží se vydělat obnos, jak zamýšlel manžel a pokračuje v jeho díle. Ani ve zvláštních případech nepřekročí přiměřené výdaje. A záležitosti, jež byl započal, dovrší.
O děti manželovy pečuje co chůva.
Na loži pak prokáže svou lásku podle jeho choutek.
Nevyčítá, aniž je nevrla.
A smíří ho s tou, s níž se poškorpil.
Zařídí schůzku s tou, již tajně miluje.
Jedná tak, aby manžel uznal: Ba, jsi oddaná manželka, nikoli potvora.