Milostné polohy


Poloha krávy – žena se sehne a postaví se na všechny čtyři...


rozkvět – žena zvedne podbřišek a zakloní hlavu
zívání – zvednutá stehna má žena roztažená
poloha Indrovy ženy – žena skrčí nohy a zvedne zadeček, stehna přitiskne k hrudi
škvíra – milenci leží na sobě, mají natažené nohy
svěrák – žena stiskne svého milence stehny, nohy pokrčené
skřipec – žena položí jedno stehno přes stehno milencovo, proplétání na boku
kobylí chvat – pevně drží mužův úd svým lůnem poté, co do ní vniknul
hák – žena zvedne obě nohy přímo vzhůru, muž je před sebou přidržuje
rozškleb – žena zvedne obě nohy a položí je milenci na ramena, muž se na ni nakloní
kozelec – ženiny nohy jsou skrčené před hrudí milence
polokozelec - jedna noha je skrčená, druhá natažená
naštíplý bambus – žena položí jednu nohu na milencovo rameno s druhou nataženou
halapartna – žena jednu nohu položí patou na čelo milence, druhou natáhne
krabí poloha – žena pokrčí obě nohy zeširoka a muž zatlačí seshora na kolena
závora – žena má stehna zvednutá a překřížená
lotosová – žena překříží holeně, muž nalehne
odvrácená – muž se během styku otočí
stoják – ve stoje (opírají se o zeď)
závěs – žena sedí na sepnutých mužových rukách
poloha krávy – žena se sehne a postaví se na všechny čtyři