Tanec jako deprogram


(přepis rozhovoru) Tanec mohu použít na libovolný účel. Deprogramovat mysl neznamená mysl zahodit. To znamená zbavit se věcí, které nám vadí, které jsou nadbytečné. Deprogramovat emoce znamená vyjádřit ty emoce, které mi překážejí v životě. Jestliže je tam nějaká veliká bolest, kdykoliv začnu prožívat, tak se bolest objeví, tak bolest překáží.


Veškeré deprogramy vedou prakticky k životu. To znamená - pokud je to deprogram mysli, tak je to k tomu, aby mysl byla věcná.
Je to deprogram emocí nebo deprogram tělesných disbalancí, tak je to proto, aby emoce byly čisté, aby se mohly použít, když je člověk potřebuje použít, aby mohl plakat, smát se. Když je to deprogram těla, je proto, aby se tělo mohlo pohybovat hezky, aby bylo dobrým nástrojem pro člověka.
Takže dá se spíše říci, že můžu tanec použít jako očištění člověka, můžu ho použít.

Na to jsou vynikající všechny bubnovací tance. Můžu ho použít také na navedení do meditace, to jsou všechny meditativní tance, klidné, s klidným rytmem nebo kde se dokonce ani rytmus nedá přesně zachytit.
Mohou to být tance, které mají za účel povzbudit sexuální sílu, tak se objeví konkrétní pohyb, může to být i tanec, který má za účel odevzdat se pánu Bohu, kosmu, vesmíru nebo odevzdat se třeba ženě, která může být tím vesmírem, tím pánem Bohem.
Může to být také tanec, který má za účel ponořit se hluboko do sebe, do svého vědomí, a při té příležitosti člověk, aby toho dosáhl, musí zdokonalit totálně každý svůj mikropohyb, a když prostě není plně ve vědomí, tak najednou okamžitě ztrácí přirozenou koncentraci a není v tom stavu, ve kterém by měl být.
Pro toto je také tanec možné použít.

Proti spontánnímu tanci tento typ tance - přesně stylizovaný - tě může donést hluboko k sobě. Hluboko na úroveň vědomí a nevědomí.
Takové tance jsou třeba v Mohenžodáru nebo jsou to Gurdžijevovy tance - jako deprogramy, kdy člověk musí být totálně v sobě, na hraně mezi myslí a tělem, přesně v tom středu.
Nebo podobně bojové umění - když opravdu člověk měl naučenou sestavu všech cviků a sestavu všech pohybů válečných, tak to nestačilo, aby přežil.

Přežil teprve když byl ve stavu, kdy nemyslel a zároveň vnímal, byl ve vědomí, dovolil ať obranu energie udělá sama, ať jakási božská síla zapojí jeho tělo, aby se dokázalo dobře bránit.
Naplněně tancuji, když všechny pohyby umím stylizovat a nechám božskou sílu skrze mne promlouvat. Ať se najde v tom stylizovaném pohybu.

Naplněný tanec je stylizovaná improvizace.