Dobrý tantrický vztah III.Třetí úrovní tantrického vztahu je úroven nadosobní, duchovní neboli esoterická.

Šakti, ó krásná tančící bohyně, spatřuji v Tobě popel světa, utonul jsem v tvé nadpozemské náruči!


Tantrické meditace a tantrické meditační prožitkové techniky rozvíjejí nadosobní a nadsmyslovou úroven vztahu. V tomto okamžiku se jedná spíše o individuální cestu, i když meditační tantrické setkání ve vztahu je považován za vrchol tantrického milování. Ovšem otevřít a vybudovat otevřenou meditační mysl, je cestou individuální. Nejde o představivost, nejde ani o nadpozemské vzývání, jde o otevřenou, meditativní a neulpívající mysl. K tomuto účelu se nám výborně osvědčily Oshovy aktivní a tiché meditace, a párové meditace. Tato cesta je nejdelší, je ovšem i nejkrásnější neboť vede do ticha a přijímání.

Další tantrickou technikou, kterou v Lažánkách na tantrické škole používáme jsou Tantrické dechové sútry z Knihy tajemnství, z Book of Secrets, nejvýzanmějšího tantrického díla. Tyto sútry otevíráme ne Vnitřním kruhu tantry. Jsou to hluboké, dechové zasvěcovací techniky, které vedou tantrický pár do hlubokého vzájemného naladění a zasvěcení.