Dobrý tantrický vztah I.


Aby mohl tantrický vztah vztah fungovat, je potřeba postihnout všechny oblasti, a to fyzickou, duševní a duchovní.


Dobrý tantrický vztah - tři úrovně tantrického vztahu.

Fyzická úroven tantrického vztahu
Emocionální, duševní úroven tantrického vztahu
Duchovní, nadosobní úroven tantrického vztahu

Schematicky rozděleno, můžeme tantrický vztah rozdělit do tří úrovní. Vím, že toto mé schématické rozdělení je velice zjednodušující, ale pro přehlednost myslím dostačující a jasné.

Aby mohl tantrický vztah vztah fungovat, je potřeba postihnout všechny oblasti, a to fyzickou, duševní a duchovní. Častokrát se setkávám s tím, že mi někteří adepti tantry tvrdí, že k tantrickému vztahu patří pouze duchovní, nadosobní část. Že jim stačí, aby v muži nebo ženě spatřovali božského Šivu nebo tančící Šakti. Potom, že jsou schopni vytvořit opravdový tantrický vztah.To je ale utopie! Lidská bytost se neskládá pouze z nadosobní, všeobecné a božské části. Je to dokonce stejná utopie a stejně omezený vztah, jako vztah, který je založený pouze na fyzické úrovni.


Netvrdím, že bychom neměli pěstovat takové vztahy a dokonce proti nim vůbec nic nemám, ale pokud chceme hovořit o tantrickém vztahu de facto, měli bychom rovnoměrně rozvíjet všechny úrovně a žádnou nepovyšovat a žádnou neponižovat.


Tedy konečně po delším úvodu vzhůru k schematickému rozdělení!:


Fyzická úroven tantrického vztahu:

Není možné tvrdit, že vzájemné naladění a jiskra ve vztahu není důležitá.Naopak ji považuji za základ dobrého tantrického vztahu. Přitahování a jakýsi pocit osudovosti je velkým počátečním nábojem, který může tantrické partnery dovést daleko, vědí li ovšem jak s tímto obrovským potenciálem pracovat.

Častokrát samozřejmě na tantrické škole a tantrických seminářích pracujeme volbou náhodného výběru, žena nebo muž má možnost ochutnávat různé energie různých partnerů. Tyto techniky jsou dobrým základem k rozvinutí čistého tantrického vztahu bez závislostí. Jde o to, že při náhodném výběru u některých tantrických technik( podotýkám ne u milování!) máme možnost prožít zkušenost s cizím člověkem, kterého jsme si vědomě nevybrali. Tato zkušenost je nedocenitelná. Jde o to, že existuje zhruba šedesátčtyři různých typů mužů a šedesátčtyři různých typů žen. A my jsme samozřejmě přitahováni pouze určitým pro nás vhodným typem muže nebo ženy. Ovšem v těchto technikách objevuje poklady, kterých bychom si za normálních okolností nevšimli a častokrát zjištujeme překvapeni, jak nám ve skutečnosti onen doposud neznámý člověk je blízký a nacházíme k němu cestu. Zároven se tak obohacuje naše osobnost a schopnost přijímat.Vím, že se několikrát stalo, že dlouholetí přátelé se po setkání ve vnitřím kruhu tantry a po hluboké dechové technice stali během jednoho osudového pohledu náruživý milenci, a velice se divili, že si sebe dlouhá léta v tomto ohledu nevšimli.


To je ale pouze k tantrické technice, ke způsobu, jakým pracujeme.


Fyzická úroven, fyzické milování, fyzické přitahování a fyzické uspokojení jsou stavebním kamenem dobrého tantrického vztahu. Nepostavit tantrický vztah na těchto základech je podobné jako stavět pyramidu v bažiništi. Stavba může být velkolepá, ale propadne se v základech! Pokud jsme stále ještě nenalezli takového parnera, při jehož pohledu bychom padali do mdlob, není třeba zoufat. Naopak je to pobídka k experimentování, k ponoření se do neutrálních tantrických technik, pro rozvoj individuální osobnosti. Nakonec stejně platí pravidlo, čím svobodnější a rozvinutější je vaše osobnost, tím svobodnější a kreativnější vztah v pravý okamžik navážete.


Ještě k praktickým náležitostem fyzického těla a k různým tantrickým technikám, které pracují se záklandí životní energií a se svaly a energií pánve. Cvičení, která zařazujeme na našich kurzech- jako Mohendžo-dáro, Kajakalpa,..


Naladění před milováním je důležité. Úroven naladění závisí na aktuální energetické hladině a u každého člověka se liší. Pokud žena nebo muž necvičí žádná vnitřní tantrická cvičení, mohou mít tuto hladinu velice nízkou. U ženy potom obzvláště ( stává se to velice často po porodu) chybí tok této zákládní kundalini energie. Vaječníky, děložní hrdlo a pochva mají nízký svalový tonus, oblast pohlavních orgánů chladne. Nakonec dokonce uniká pohlavní energie ven. Mohou trpět premenstruačním syndromem, bolestmi hlavy a podbřišku, anebo nepříjemnými emocionálními reakcemi. Ženě potom trvá déle než muži než se vzruší k bodu varu, nebo k bodu orgasmu. Dalo by se to velice dobře přirovnat k vodě, protože pohlavní energie má podobné vlastnosti. Je rozdíl přivést do varu teplou vodu, anebo se snažit rozehřát ledovou tříšt. Muži, ale stejně tak i ženě, potom trvá daleko déle než vzruší partnera, jehož pohlavní oblast je chladná.


Proto také si starší muži s oblibou vyhledávají mladé milenky, protože jejich pohlavní energie je ještě v harmonii a proudí přirozeným způsobem. Kdyby si ale tito muži uvědomili, že pravidelným cvičením mohou nastolit i u sebe pohlavní harmonii a proudění mladého jelena! Ale to je jiná otázka! K zahřátí, k obnovení a k nastolení přirozenému toku pohlavní energie, k posílení pohlavní oblasti a svalového tonu se právě výborně hodí tantrická cvičení, která pracují s dechem a s vnitřním prouděním energie. U těchto cvičení nejde totiž o vnější formu, ale o vnitřní provedení.