Milostné pozice


Během tantrických dechových technik se extáze a prožitek orgasmu zvnitřnuje, stává se niterným a koncentruje se v relaxaci.


Existuje nepřeberné množství tantrických milostných pozic.
Určité milostné pozice pomáhají k udržení tantrického milování, jiné milostné pozice jsou více akční.
Existují obrácené milostné pozice, veřejné a neveřejné milostné pozice, milostné pozice vnitřní a vnější, tantrické milostné pozice, dechové tantrické milostné pozice.

Tyto tantrické dechové milostné pozice jsou zvnitřněné pohyby milování, tantrický milostný pár se vnějším očím zdá být nehybbný, nečinný, ralaxovaný. Tantrické dechové milostné pozice jsou základem pro přerod milování v tantrické milování. Během tantrických dechových technik se extáze a prožitek orgasmu zvnitřnuje, stává se niterným a koncentruje se v relaxaci. Tantrické dechové milostné pozice vedou k relaxaci během orgasmu, promění tak jeho hodnotu a rozměr.

Tantrické dechové pozice jsou otevírány na vnitřním kruhu tantry pomocí Súter. Máme zkušenost, že tyto tantrické dechové milostné pozice proměnují vztah a zavádějí jej do veliké hloubky, často se objeví nový, dosud nepoznaný rozměr vztahu..